ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ระบบโปรแกรม SET
น้ำดื่มขุนไกร
งานเกษตรกรรม
งานคาร์แคร์
คอนเฟรกคาราเมล
งานภาพนูนต่ำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี


ฝ่ายบริหารงานทั่วไป / งาน / โครงการ / กิจกรรม


#ฝ่ายบริหารงานทั่วไป วันที่ 22 มิถุนายน 2565 คณะครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกันปรับปรุงอาคารสถานที่และภูมิทัศน์รอบๆโรงเรียน
วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09:30 น. #ฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ได้หมอบหมายให้ นางสาวปิยาภรณ์ วิสามารถ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และคณะครู นำผลไม้ร่วมทำบุญครบรอบ 23 ปี ณ ศูนย์การศึกษ
#ฝ่ายบริหารงานทั่วไป คณะครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกันปรับปรุงอาคารสถานที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565
วันที่ 7 เมษายน 2565 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ครั้งที่ 3 เข้าร่วมกับหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
#ฝ่ายบริหารทั่วไป วันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 🧯กิจกรรมการฝึกปฏิบัติการหนีอัคคีภัย วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้ครูและนักเรียนรู้วิธีการป้องกันตนเองเมื่อเกิดอัคคีภัย 2.นักเรียนสามารถป้องกันและช่วยเหลือตนเ
หน้า 1/2
1 2  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.