ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ระบบโปรแกรม SET
น้ำดื่มขุนไกร
งานเกษตรกรรม
งานคาร์แคร์
คอนเฟรกคาราเมล
งานภาพนูนต่ำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี


ฝ่ายบริหารงานทั่วไป / งาน / โครงการ / กิจกรรม


#ฝ่ายบริหารงานทั่วไป :งานอาคารสถานที่ วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. 👉คณะครูและบุคคลกรโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
# ฝ่ายบริหารงานทั่วไป วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 13:00 น. 👉นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน ฯ ร่วมประชุมคณะครูประจำหอพัก เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ภายใต้กร
#ฝ่ายบริหารงานทั่วไป วันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ลงสำรวจและให้กำลังใจ คณะครูฝ่ายบริหารงานทั่วไป (งานอาคารสถานที่) ร่วมกันวางระบบท่อน้ำ
วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้คณะครูฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระช
วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เนื่องในวันเฉลิมชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 เฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา ข้าพระพุทธเจ้า นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จั
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.