ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ระบบโปรแกรม SET
น้ำดื่มขุนไกร
งานเกษตรกรรม
งานคาร์แคร์
คอนเฟรกคาราเมล
งานภาพนูนต่ำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี


เชิญชมบรรยากาศ

เชิญชมบรรยากาศ

เชิญชมบรรยากาศ

เชิญชมบรรยากาศ

เชิญชมบรรยากาศ

เชิญชมบรรยากาศ

เชิญชมบรรยากาศ

เชิญชมบรรยากาศ

เชิญชมบรรยากาศ

🏦เปิดช่องทางให้ท่านร่วมแบ่งปันและมีส่วนช่วยเหลือการศึกษา ด้วยช่องทางใหม่ผ่านระบบอีเลคทอนิค (e-Donation) เติมบุญง่ายๆเพียง 📲สแกนผ่าน QR CODE 🔺ได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกธนาคาร🔻 แค่คิดจะทำบุญ เพียงใช้ปลายนิ้วก็สำเร็จสมดั่งตั้งใจแล้icon
More...
💕🌸วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566🌸💕 🏫🙏โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ขอขอบคุณคณะอาจารย์สุพจน์ อินทร์สุข ที่มาเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมทั้งได้นำก๊วยจั๊บ และน้ำแข็งใส มาเลี้ยงเนื่องในโอกาสวันคล้า
More...
🌺วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566🌺 🏫🙏โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ขอขอบคุณคณะร้านตัดผมคุณสุริยะ ที่มาเลี้ยงอาหารกลางวัน นำไอศกรีม นำแมส และบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือใ
More...
💐วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566💐 🏫🙏โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ขอขอบคุณ คณะคุณอธิวัฒน์ ชัยอุดมศักดิ์ มีจิตใจเมตตาได้นำก๋วยจั๊บ ขนมโดนัท และน้ำส้ม มาเลี้ยงนักเรียนในวันนี้ด้วยค่ะ ทางโรงเรียนขอให้เดชะค
More...
🎉วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566🎉 🏫🙏โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ขอขอบคุณ คณะคริสตจักรใจผูกพันที่มาจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวัน และนำไอศกรีมมาเลี้ยงนักเรียน ในวันนี้ ทางโ
More...
💕วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566💕 🏫🙏โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ขอขอบคุณ คุณเอส และคณะแขกทำบุญตลอดปี 2566 ที่มีจิตเมตตา นำอาหารราดหน้า ข้าวเหนียวหมูปิ้ง ขนมไข่ น้ำหวาน น้ำแพ็ค ไอติม มาเลี้ยง และร่วมทำ
More...
รวมงานอาชีพนักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล
More...

More...

More...

More...

More...

More...

More...

More...

More...

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี
More...

More...

More...

More...

More...

More...

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ / งาน / โครงการ / กิจกรรม
More...

More...

More...

More...

More...

More...

ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน/งาน / โครงการ / กิจกรรม
More...

More...

More...

More...

More...

More...

ฝ่ายบริหารงานงบประมาณนโยบายและแผน / งาน / โครงการ / กิจกรรม / งบทดลอง
More...

More...

More...

More...

ฝ่ายบริหารงานบุคคล / งาน / โครงการ / กิจกรรม
More...

More...

More...

More...

More...

More...

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป / งาน / โครงการ / กิจกรรม
More...

More...

More...

More...

More...

More...

ผลงานทางวิชาการ วิจัยทางการศึกษา ของโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล

งานวิจัยฯ

 

 

More...

 งานวิจัยฯ

 

 

More...

 งานวิจัยฯ

 

 

More...

Copyright © 2010 All Rights Reserved.