ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ระบบโปรแกรม SET
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี

🏦เปิดช่องทางให้ท่านร่วมแบ่งปันและมีส่วนช่วยเหลือการศึกษา ด้วยช่องทางใหม่ผ่านระบบอีเลคทอนิค (e-Donation) เติมบุญง่ายๆเพียง 📲สแกนผ่าน QR CODE 🔺ได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกธนาคาร🔻 แค่คิดจะทำบุญ เพียงใช้ปลายนิ้วก็สำเร็จสมดั่งตั้งใจแล้article
🪷วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567🪷 🪷🪷โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ขอขอบคุณคณะสมาคมข้าราชการบำเหน็จบำนาญกระทรวงสาธารณสุข สาขาสุพรรณบุรี ที่มาเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมนำขนมแล
💐วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567💐 🎂🎂โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ขอขอบคุณคณะคุณครูสมพร อธิปัตยกุล และครอบครัว ที่นำขนมเค้ก มาแจกให้กับนักเรียนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด
🌷วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567🌷 🎂🎂โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ขอขอบคุณคณะคุณศิริพร สิทธิเกรียงไกร ที่มาเลี้ยงอาหารกลางวันและนำขนมเค้กมาเลี้ยงนักเรียนในวันนี้ เนื่ิองใน
🪷🪷วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567🪷🪷 🏫โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ขอขอบคุณคณะคุณนฤมล ธเนศสุนทร ที่นำอาหารกลางวันมาเลี้ยงนักเรียน พร้อมทั้งนำวัตถุดิบในการประกอบอาหา
🍰วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567🍰 🎂🎂โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ขอขอบคุณคณะคุณจักรพงศ์ ชื่นประเสริฐสุข ที่มาเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ให้กับนัก
🍰วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567🍰 🎂🎂โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ขอขอบคุณคณะคุณจักรพงศ์ ชื่นประเสริฐสุข ที่มาเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ให้กับนัก
❤️วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567❤️ 🎂🎂โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ขอขอบคุณคณะคุณณัฐชยา ชัยจันทรา ที่มาเลี้ยงอาหารกลางวันและนำไอศกรีมพร้อมขนมเค้กมาเลี้ยงนักเรี
💐💐วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567💐💐 💐💐โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ขอขอบคุณคณะคุณมีโชค นัฏสถาพร และครับครัว ที่มาเลี้ยงอาหารกลางวันในวันนี้ ทางโรงเรี
🌻🌷🪻วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567🌻🌷🪻 🏫🙏โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ขอขอบคุณคณะมูลนิธิไท่จงเทิดคุณธรรม ที่มาจัดกิจกรรม แจกขนม และไอศกรีมใ
💋วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567💋 🎂🎂โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ขอขอบคุณคณะคุณจิรวรรณ จันทร์สุวรรณ ที่เลี้ยงอาหารกลางวันและมอบของใช้และขนมให้กับนักเรียนเนื่องในวันคล้ายวั
🌷🌷🌷วันที่ 23 ธันวาคม 2566🌷🌷🌷 🏫🙏โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ขอขอบคุณคณะคุณสมบุญ ใจดี ที่มาเลี้ยงอาหารกลางวันโดยนำก๋วยจั๊บ ขนมเค้ก แล
🌻🌻💕วันที่ 22 ธันวาคม 2566💕🌻🌻 🏫🙏โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ขอขอบคุณคณะคุณเกรียงไกร ศรีอ่อน ที่มาเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้กับนักเรียนเนื
🌺🌻💕วันที่ 5 ธันวาคม 2566🌺🌻💕 🏫🙏โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ขอขอบคุณคณะคุณภรณ์เฉลิม สันทัด ที่มาเลี้ยงอาหารกลางวัน และนำนม ขนมของใช้
🌷🌸💕วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566💕🌸🌷 🏫🙏โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ขอขอบคุณคณะคุณปอ-คุณแจ๊ค ฉัตรเพชร ที่มาเลี้ยงอาหารกลางวันพร้อมขนมและนำข
💕🌸วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566🌸💕 🏫🙏โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ขอขอบคุณคณะอาจารย์สุพจน์ อินทร์สุข ที่มาเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมทั้งได้นำก๊วยจั๊บ และน้ำแข็งใส มาเลี้ยงเนื่องในโอกาสวันคล้า
🌺วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566🌺 🏫🙏โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ขอขอบคุณคณะร้านตัดผมคุณสุริยะ ที่มาเลี้ยงอาหารกลางวัน นำไอศกรีม นำแมส และบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือใ
💐วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566💐 🏫🙏โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ขอขอบคุณ คณะคุณอธิวัฒน์ ชัยอุดมศักดิ์ มีจิตใจเมตตาได้นำก๋วยจั๊บ ขนมโดนัท และน้ำส้ม มาเลี้ยงนักเรียนในวันนี้ด้วยค่ะ ทางโรงเรียนขอให้เดชะค
🎉วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566🎉 🏫🙏โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ขอขอบคุณ คณะคริสตจักรใจผูกพันที่มาจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวัน และนำไอศกรีมมาเลี้ยงนักเรียน ในวันนี้ ทางโ
💕วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566💕 🏫🙏โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ขอขอบคุณ คุณเอส และคณะแขกทำบุญตลอดปี 2566 ที่มีจิตเมตตา นำอาหารราดหน้า ข้าวเหนียวหมูปิ้ง ขนมไข่ น้ำหวาน น้ำแพ็ค ไอติม มาเลี้ยง และร่วมทำ
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ขอขอบคุณ อ.นิวัฒน์ ศรีษะภูมิ และคณะช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ที่มีจิตเมตตา นำไอศกรีม มามอบให้กับเด็กๆในโรงเรียนของเรา ทางโรงเรียนขอให้เดชะคุณพระศรีรัตนตรัย จงค
วันที่ 27 มิถุนายน 2566 คุณคนึงนิจ สุริย์ฉาย ได้นำหน้ากากอนามัยมาบริจาคให้กับโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล
วันที่ 7 มิถุนายน 2566 คุณสายฝน เสาพอง ได้นำข้าวสาร ไข่ และน้ำ มาบริจากให้กับโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล
วันที่ 5 มิถุนายน 2566 คุณณัฐกร เจตน์มงคลรัตน์ ได้บริจาคเงิน เป็นจำนวน 10,000 บาท ให้กับโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล
วันที่ 4 มิถุนายน 2566 คุณรัฐกรณ์ พักตรีธีรา ได้นำขนมมาบริจากให้กับโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล
วันที่ 3 มิถุนายน 2566 คุณณรงค์ ยิ้มละมัย มาเลี้ยงอาหารนักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลเนื่องในวันคล้ายวันเกิด
วันที่ 25 เดือน พฤษภาคม 2566 คุณปอ-แจ๊ค ฉัตรเพชรและคณะมาเลี้ยงอาหารนักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล
วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 สุขสันต์วันเกิด อาจารย์สุดาวัลย์ นพวิสุทธิสกุล article
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 สุขสันต์วันเกิด น้องนะโมarticle
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 คุณกัญชพร แสนเรืองเดชarticle
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.