ReadyPlanet.com
dot dot


สำนักบริหารงานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาเที่ยวสุพรรณกัน

วันที่ 3 กันยายน 2560 คณะแบ่งฝันปันสุขปี 3
วันที่ 1 กันยายน 2560 ผอ.ราชัณย์ ทินเนตร คุณจักรพงษ์ ผึ่งศิลป์article
วันที่ 28 สิงหาคม 2560 คุณพัศมณฑ์ สุขเรือนอนันต์ article
วันที่ 27 สิงหาคม 2560 คุณจ๋า และคณะarticle
วันที่ 26 สิงหาคม 2560 คุณบุญลือ ผลิศรarticle
วันที่ 20 สิงหาคม 2560 คุณลัดดาวัลย์ อินสว่างarticle
วันที่ 20 สิงหาคม 2560 คุณพ่อชาญศิลป์ - คุณแม่สมปอง ปฏิทัศน์article
วันที่ 18 ส.ค 2560 คุณธมลวรรณ ปิยะสุจริตพรarticle
วันที่ 17 สิงหาคม 2560 คุณจิรัฏฐวัฒน์ มาลัยวงค์article
วันที่ 14 สิงหาคม 2560 คุณแม่อุบล สร้อยแสงทอง และครอบครัวarticle
วันที่ 12 สิงหาคม 2560 พระคมกริช นาควโล คุณสนุ๊ก และคณะarticle
วันที่ 8 สิงหาคม 2560 สุขสันต์วันเกิด คุณอ้อนarticle
วันที่ 7 สิงหาคม 2560 คุณธชตพร เพชรมอญ และคณะarticle
วันที่ 3 สิงหาคม 2560 คณะ คปภ. สมาคมตัวแทนประกันชีวิต ชมรมประกันวินาศภัยarticle
วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 คณะสโมสรโรตารีสุพรรณิการ์article
วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 สำนักทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)article
คณะโรบินสัน สาขาสุพรรณบุรีarticle
วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 คณะศาลจังหวัดตลิ่งลชันarticle
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีarticle

 ขอขอบพระคุณ คณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี บริจาคข้าวสารอาหารแห้ง ให้กับนักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ท่านคารม คูรัตน์ และคณะ

 วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ขอขอบพระคุณ ท่านคารม  คูรัตน์ และคณะ  นำสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ในโอกาสวันเกิด

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 คุณชมพู สุวรรณดี และคณะ เลี้ยงอาหารกลางวันในโอกาสวันเกิด

 วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ขอขอบพระคุณ  คุณชมพู  สุวรรณดี และคณะ เลี้ยงอาหารกลางวันในโอกาสวันเกิด

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ธารน้ำใจ คุณมะเหมี่ยวและคุณอาร์ม และคณะ

 วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ขอขอบพระคุณ คุณมะเหมี่ยวและคุณอาร์ม และคณะ นำขนม อุปกรณ์กีฬา สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน มามอบสิ่งของให้กับนักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญา่นุกูล

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 คุณวรณัฐ์ นววิชศิริกรณ์ และคณะ

 วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ขอขอบพระคุณ คุณวรณัฐ์ นววิชศิริกรณ์ และคณะ นำขนม เลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 คุณป้าปรุง ด่านตระกูล และคณะ นำอาหาร มาเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล

 วันที่ 5 กรกฎาคม 2560  ขอขอบพระคุณ คุณป้าปรุง ด่านตระกูล และคณะ นำอาหาร มาเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี

 วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี มาเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล

วันที่ 28 มิถุนายน 2560 ขอขอบคุณ คณะคุณปุ้ยและเพื่อนๆๆ

 วันที่ 28 มิถุนายน 2560 ขอขอบคุณ คณะคุณปุ้ยและเพื่อนๆๆ นำอาหารมาเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล

 

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 คณะร้ามแอมบิวตี้และเพื่อนๆ นำก๋วยเตี๋ยว ขนม ไอศกรีม ของเล่น มาเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล

 วันที่ 27 มิถุนายน 2560 ขอขอบพระคุณ คณะร้ามแอมบิวตี้และเพื่อนๆ นำก๋วยเตี๋ยว ขนม ไอศกรีม ของเล่น มาเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 คุณเสกสรร สุพรรณธนพงษ์ เลี้ยงอาหารโอกาสวันเกิด มอบสิ่งของ

 วันที่ 26 มิถุนายน 2560 คุณเสกสรร  สุพรรณธนพงษ์ เลี้ยงอาหารโอกาสวันเกิด มอบสิ่งของ ให้กับนักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกกูล

วันที่ 19มิถุนายน 2560 คณะคุณวาสนา ป้อมทอง เลี้ยงอาหาร มอบสิ่งของ น้ำดื่ม

 วันที่ 19มิถุนายน 2560 คณะคุณวาสนา  ป้อมทอง เลี้ยงอาหาร มอบสิ่งของ น้ำดื่ม

วันที่ 17 มิถุนายน 2560 ขอขอบพระคุณ คณะคุณปริญญา กิจจานุกูล คุณอำนาจ หาญสงคราม นำก๋วยจั๊บ ไอศกรีม มาเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล

 วันที่ 17 มิถุนายน 2560 ขอขอบพระคุณ คณะคุณปริญญา  กิจจานุกูล คุณอำนาจ หาญสงคราม นำก๋วยจั๊บ ไอศกรีม มาเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล

หน้า 1/6
1 2 3 4 5 6  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล
ที่อยู่ :  เลขที่ 75 หมู่ 4 ตำบล :  .ทับตีเหล็ก อำเภอ : เมืองสุพรรณบุรี
จังหวัด : สุพรรณบุรี      รหัสไปรษณีย์ : 72000
เบอร์โทร :  ห้องธุรการ 0-3545-4099 วิชาการ 0-3545-4098 เว็บไซต์ : www.suphaburipanyanukul.org