ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ระบบโปรแกรม SET
น้ำดื่มขุนไกร
งานเกษตรกรรม
งานคาร์แคร์
คอนเฟรกคาราเมล
งานภาพนูนต่ำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี


ฝ่ายบริหารงานบุคคล / งาน / โครงการ / กิจกรรม


วันที่ 5 มกราคม 2565 #ฝ่ายบริหารงานบุคคล นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน ปฐมนิเทศบุคลากร ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการและแม่บ้าน ณ ห้องประชุมอาชาสีหมอก
วันที่ 5 มกราคม 2565 #ฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ยินดีต้อนรับ #คณะครูเข้ารับการรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุ และแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย พร้อมพนักงานงานราชการ และครูอัตราจ้างชั่วคราว เข้ารับการปฐมนิเทศ ในครั้งนี้ด้วย
วันที่ 12 ตุลาคม 2564 🚩ฝ่ายงานบริหารบุคคล นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนได้จัดการประเมินพี่เลี้ยง คนงาน แม่บ้าน คนสวน เจ้าหน้าที่ธุรการ คนขับรถ และยาม เพื่อสรุปผลกา
วันที่ 11 ตุลาคม 2564 🚩ฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี นำโดยรองผู้อำนวยการ ได้ประเมินพนักงานราชการและอัตราจ้าง แบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชั่นสำหรับการประชุม Google Meet
การเข้าเล่มเอกสารแบบสันกาว article
หน้า 6/6
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.