ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ระบบโปรแกรม SET
น้ำดื่มขุนไกร
งานเกษตรกรรม
งานคาร์แคร์
คอนเฟรกคาราเมล
งานภาพนูนต่ำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี


ฝ่ายบริหารงานบุคคล / งาน / โครงการ / กิจกรรม


รายชื่อได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น 5 ฝ่าย พี่เลี้ยง แม่บ้านอาคารเรียน แม่บ้านหอพักนักเรียน แม่ครัว และคนงาน #รางวัลผู้ปฏิบัติงานพี่เลี้ยงดีเด่น #รางวัลผู้ปฏิบัติงานสำนักงานดีเด่น #รางวัลผู้ปฏิบัติงานแม่บ้านอาคารเรียน
รายชื่อครูรับเกียรติบัตรงานนิเทศการเรียนการสอน “รางวัลครูผู้นำทางวิชาการ” และ รางวัลผู้ส่งเสริมอาชีพนักเรียนมีงานทำดีเด่น ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
รางวัล “มณีศรีสพ.ป. 11 สาขา 2 ด้าน ซึ่งเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม เทคโนโลยี และคุณธรรมจริยธรรม
"รางวัลห้องเรียนสร้างสรรค์ โดดเด่นงานสอน" ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วันที่ 7 มกราคม 2565 #ฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 🚩#จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (รายใหม่) โดยมีนางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุร
หน้า 5/6
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.