ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ระบบโปรแกรม SET
น้ำดื่มขุนไกร
งานเกษตรกรรม
งานคาร์แคร์
คอนเฟรกคาราเมล
งานภาพนูนต่ำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี


ฝ่ายบริหารงานบุคคล / งาน / โครงการ / กิจกรรม


วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ฝ่ายบริหารงานบุคคล ร่วมมือกับคณะครูที่ปรึกษาระดับสายชั้น โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีทีมนำพาเพื่อนครูทำ จัดอบรมให้ความรู้ในการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ปี 2565 (รอบ 2 ) ณ หอประชุม 2 ชั้น article
ประมวลผลการดำเนินงานของโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี #กิจกรรมส่งเสริม ด้านคุณธรรม จริยธรรม ส่งผลให้ได้รับรางวัล "ประเภทนักเรียน" อย่างต่อเนื่อง ดังนี้
ประมวลผลการดำเนินงานของโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี #กิจกรรมส่งเสริม ด้านคุณธรรม จริยธรรม ส่งผลให้ได้รับรางวัล "ประเภทครู" อย่างต่อเนื่อง ดังนี้
ประมวลผลการดำเนินของงานโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี #กิจกรรมส่งเสริม ด้านคุณธรรม จริยธรรม ส่งผลให้ได้รับรางวัล "ประเภทผู้บริหาร" (รองผู้อำนวยการสถานศึกษา) อย่างต่อเนื่อง ดังนี้
ประมวลผลการดำเนินงานของโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี #กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ส่งผลให้ได้รับรางวัล "ประเภทผู้บริหาร" (ผู้อำนวยการสถานศึกษา) อย่างต่อเนื่อง ดังนี้
หน้า 1/6
1 2 3 4 5 6  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.