ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ระบบโปรแกรม SET
น้ำดื่มขุนไกร
งานเกษตรกรรม
งานคาร์แคร์
คอนเฟรกคาราเมล
งานภาพนูนต่ำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี


ฝ่ายบริหารงานบุคคล / งาน / โครงการ / กิจกรรม


วันที่ 15 กันยายน 2566 #ฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ยินดีต้อนรับ #คณะครูเข้ารับการรายงานตัวครูผู้ช่วย สอบบรรจุกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ และรับการปฐมนิเทศ ⭐️โดยมีนางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำน
#การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA )ปีงบประมาณ 2566 วันที่ 13 กันยายน 2566 #ฝ่ายบริหารงานบุคคล ♦️นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน แ
#การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA )ปีงบประมาณ 2566 วันที่ 13 กันยายน 2566 #ฝ่ายบริหารงานบุคคล ♦️นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน แ
#ฝ่ายบริหารงานบุคคล ♦️ประเมินผลการปฏิบัติงาน วันที่ 22 มิถุนายน 2566 👉โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี โดยฝ่ายบริหารงานบุคคล จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พี่เลี้ยง คนงาน แม่บ้าน คนสวน เจ้าหน้าที่ธุรการ คนขับรถ และ
#ฝ่ายบริหารงานบุคคล งานส่งเสริมขวัญและกำลังใจ ♦️ตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี 2566 ของคณะครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่ 🔶️เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเฝ้าร
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.