ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


VTR การประเมินคุณภาพฯ:ตรวจเยี่ยม Online
ระบบโปรแกรม SET
ห้องเรียน ON-DEMAND
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการ
ระบบสารสนเทศงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ระบบรายงานการปฏิบัติงานของครู
ระบบสารสนเทศพัฒนาบุคลากร
ลงเวลาทำงานออนไลน์
น้ำดื่มขุนไกร
งานเกษตรกรรม
งานคาร์แคร์
คอนเฟรกคาราเมล
งานภาพนูนต่ำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี


ฝ่ายบริหารงานบุคคล / งาน / โครงการ / กิจกรรม


วันที่ 12 ตุลาคม 2564 🚩ฝ่ายงานบริหารบุคคล นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนได้จัดการประเมินพี่เลี้ยง คนงาน แม่บ้าน คนสวน เจ้าหน้าที่ธุรการ คนขับรถ และยาม เพื่อสรุปผลกา article
วันที่ 11 ตุลาคม 2564 🚩ฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี นำโดยรองผู้อำนวยการ ได้ประเมินพนักงานราชการและอัตราจ้าง แบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชั่นสำหรับการประชุม Google Meet
การเข้าเล่มเอกสารแบบสันกาว article
หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.