ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ระบบโปรแกรม SET
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี


ฝ่ายบริหารงานงบประมาณนโยบายและแผน / งาน / โครงการ / กิจกรรม / งบทดลอง


งบทดลองปีงบประมาณ 2567
งบทดลองปีงบประมาณ 2566
14 มิถุนายน 2565 #ฝ่ายบริหารงานงบประมาณนโยบายและแผน 👉👉นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนแกนนำสภาโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 🔺🔻ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ครั้งที่ 5/2565
14 มิถุนายน 2565 #ฝ่ายบริหารงานงบประมาณนโยบายและแผน 👉👉นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนแกนนำสภาโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 🔺🔻ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ครั้งที่ 5/2565
งบทดลองปีงบประมาณ 2565 article
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.