ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ระบบโปรแกรม SET
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี


ฝ่ายบริหารงานวิชาการ / งาน / โครงการ / กิจกรรม


🚩ฝ่ายบริหารงานวิชาการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จัดกิจกรรม "ฟังธรรมเช้าวันพุธ" 😇🙏 วันพุธ ที่ 10 กรกฏาคม 2567 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ฝ่ายบริหารงานวิชาการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จัดกิจกรรม
วันที่ 15 , 17 , 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมสืบสานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา) ปีการศึกษา 2567 article
อบรมให้ความรู้ผู้นำสภานักเรียน ปีการศึกษา 2567 วันที่ 24 มิถุนายน 2567 #ฝ่ายบริหารงานวิชาการ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้นำสภา โดยมีนางสาวกัณหา คงหอม รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวเปิดพิธีในครั้ง โดยมีกิจกรร
วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ♦️ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ให้ความรู้นักเรียน เกี่ยวกับ กิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ในวันวิสาขบูชา ปี 2567
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมสืบสานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา)
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.