ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ระบบโปรแกรม SET
น้ำดื่มขุนไกร
งานเกษตรกรรม
งานคาร์แคร์
คอนเฟรกคาราเมล
งานภาพนูนต่ำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี


ฝ่ายบริหารงานวิชาการ / งาน / โครงการ / กิจกรรม


📣การนิเทศ กำกับ ติดตาม กระบวนการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2566 วันที่ 13 กันยายน 2566 #ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ♦️นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน และค
📣การนิเทศ กำกับ ติดตาม กระบวนการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2566 วันที่ 13 กันยายน 2566 #ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ♦️นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน และค
วันที่ 25 มิถุนายน 2566 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้นำสภา โดยมีนางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมด้วยคณะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวเปิดพิธีในครั้ง โดยมีกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำสภ
#ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 🔶️โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรมโครงงานคุณธรรมสู่ห้องเรียน
👉ประมวลภาพกิจกรรมในแต่ละวันเด็กๆ ปฐมวัยทำอะไรกันบ้างน๊า🚌🏫 #กิจกรรมเด็กๆปฐมวัย
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.