ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ระบบโปรแกรม SET
น้ำดื่มขุนไกร
งานเกษตรกรรม
งานคาร์แคร์
คอนเฟรกคาราเมล
งานภาพนูนต่ำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี


ฝ่ายบริหารงานวิชาการ / งาน / โครงการ / กิจกรรม


วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 #ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี มีการประเมินพัฒนาการนักเรียนรอบที่ 3 จำนวน 21 คน เพื่อจัดเข้าชั้นเรียน ใช้รูปแบบการประเมินเป็นรายบุคคล โดยมีคณะครู อำนวยความสะดวก ดูแลให้คำปรึกษาผู้ปกครองและประเม
วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565 #ฝ่ายบริหารงานวิชาการ นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นางรุ่งนภา จันทร์ตรา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ พร้อมด้วยคณะครูร่วมประเมินพัฒนาการนักเรียนแรกเข้า
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 #ฝ่ายบริหารงานวิชาการ นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวเปิดพิธี มอบเกียรติและรางวัลให้กับคณะครูที่เข้าร่วมการประกวดสื่อการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมด้วยคณะรองผู้อำน
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 #ฝ่ายบริหารงานวิชาการ นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ได้กล่าวเปิด กิจกรรมการประกวดสื่อการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2564
รงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 👉เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญาและบุคคลออทิสติก 🎉เปิดรับสมัครฟรี ผ่านระบบออนไล
หน้า 1/4
1 2 3 4  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.