ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ระบบโปรแกรม SET
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี


รวมงานอาชีพนักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล


🔶️การจัดการเรียนการสอน #อาชีพร้านกาแฟ ระดับมัธยมศึกษา #ขอแนะนำเมนูท๊อปปิ้งใหม่ บุกน้ำผึ้ง🐝🐝 โดยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity-based Learning : ABL) เน้นการฝึกปฏิบัติจริงปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และแก้ปัญหาได้
🔶️การจัดการเรียนการสอน #งานอาชีพเครื่องดื่ม🍹 ระดับมัธยมศึกษา 1-3 โดยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity-based Learning : ABL) เน้นการฝึกปฏิบัติจริงปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และแก้ปัญหาได้
🔶️การจัดการเรียนการสอน #อาชีพเสริมสวย ระดับมัธยมศึกษา 🪮 โดยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity-based Learning : ABL) เน้นการฝึกปฏิบัติจริงปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และแก้ปัญหาได้
🔶️การจัดการเรียนการสอน #งานอาชีพตัดผมชาย ระดับมัธยมศึกษา โดยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity-based Learning : ABL) เน้นการฝึกปฏิบัติจริงปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และแก้ปัญหาได้
🔶️การจัดการเรียนการสอน #อาชีพร้านตัดผมชาย 🪮 ระดับมัธยมศึกษา โดยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity-based Learning : ABL) เน้นการฝึกปฏิบัติจริงปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และแก้ปัญหาได้
🔶️การจัดการเรียนการสอน #อาชีพร้านกาแฟ ระดับมัธยมศึกษา โดยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity-based Learning : ABL) เน้นการฝึกปฏิบัติจริงปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และแก้ปัญหาได้
วันที่ 11 มิถุนายน 2566 👉กลุ่มงานอาชีพ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมจัดบูทแสดงสินค้าอาชีพ ในงานเบญจภาคี ดนตรีสุพรรณ โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยศักยภาพสูงที่หลากหลายและโดดเด่น ระหว่างวันที่ 9 - 13 มิถุนายน 2566 ณ วัด
🔶️การจัดการเรียนการสอน #งานอาชีพคาร์แคร์ พณิชยการ🧽🚗🏍 ระดับมัธยมศึกษา โดยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity-based Learning : ABL) เน้นการฝึกปฏิบัติจริงปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และแก้ปัญหาได้
วันที่ 9 มิถุนายน 2566 👉กลุ่มงานอาชีพ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมจัดบูทแสดงสินค้าอาชีพ ในงานเบญจภาคี ดนตรีสุพรรณ โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยศักยภาพสูงที่หลากหลายและโดดเด่น ระหว่างวันที่ 9 - 13 มิถุนายน 2566 ณ วัดป
📸 ประมวลภาพการเรียนการสอนของครูพิเศษ งานอาชีพคาร์แคร์ โดยจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity-based Learning : ABL) เน้นการฝึกปฏิบัติจริงปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และแก้ปัญหาได้
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.