ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ระบบโปรแกรม SET
น้ำดื่มขุนไกร
งานเกษตรกรรม
งานคาร์แคร์
คอนเฟรกคาราเมล
งานภาพนูนต่ำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี


 วันที่ 16 กันยายน 2566 คณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ห้การต้อนรับคณะนิเทศการปฏิบัติการ สอน การฝึกอบรมด้านการสอนคนพิการ ตามหลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช 2561 (พ.ค.ก.) รุ่นที่ 3 ประจำปี 2566 โดยมี นายส
#กลุ่มงานอาชีพเกษตร ♦️ครูจักรกฤษณ์ หนูมงกุฎ ได้ทดลองนำเมล็ดพันธุ์ บัตเตอร์นัทสควอช หรือ ฟักทองบัตเตอร์นัท (Butternut Squash) เพื่อนำมาต่อยอดในการส่งเสริมกลุ่มงานอาชีพเกษตร ให้มีผลิตภัณฑ์ ที่หลากหลาย #ฝากทุกท่านติดตามและให้กำลังใจกันนะคะ &
วันเสาร์ ที่ 16 กันายน 2566 เวลา 07:00 น. โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณ เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรทางน้ำนาวาภิกขาจาร ใส่บาตรพระสงฆ์ เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีตักบาตรทางน้ำของวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยสุพรรณบุรี นำโดย
“เข้าวัด ทำวัตร พฤหัสบดี ” วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 17.00 น. คณะครู และนักเรียนหอพักขุนไกร โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าวัด สวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังธรรม โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรม “เข้าวัด ทำวัตร พฤหัสบดี”
วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566 คณะครูและนักเรียนหอพักสร้อยฟ้า โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาครั้งที่ 9/2566 กับองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก และคนในชุมชน ณ บ้านนางนิด-นางนวล เกิดสมนึก หมู่ที่ 4 ตำบลทับตีเหล็ก
#การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA ) ปีงบประมาณ 2566 วันที่ 14 กันยายน 2566 ♦️คณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี นำคณะกรรมการ 🔸นางวราภรณ์ เมฆขาว ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ศูนย์
วันที่ 12 กันยายน 2566 👉นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ คณะนักศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยวาคายามะ และมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ที่เข้า
วันที่ 12 กันยายน 2566 ♦️นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมงานเสวนาและกิจกรรม School Focus เรื่อง "การจัดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีติจิทัล สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพ
วันที่ 25 สิงหาคม 2566 🔶️นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การเสริมสร้างความปลอดภัยของสถานศึกษา กับ พ.ต.อ.ธัชชัย ทิพเนตร ผกก.สภ.เมืองสุพรรณบุรี พ.ต.ต.สมชาย รอบคอบ
วันที่ 23 สิงหาคม 2566 🔶️นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรี
วันที่ 22 สิงหาคม 2566 #ฝ่ายบริหารงานบุคคล งานส่งเสริมขวัญและกำลังใจ ♦️โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี จัดให้คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่ เข้ารับฟังผลตรวจสุขภาพ ประจำปี 2566 🔶️เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ
วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566 เวลา 06.30 น. 🔶️นางสาวปิยาภรณ์ วิสามารถ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ คณะไกด์รันเนอร์ จาก Run Gether "คนพิการ และไม่พิการ วิ่งด้ว
วันที่ 15 สิงหาคม 2566 ช่วงเวลา 9:00 น. 🔶️ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี และโรงเรียนออทิสติกสุพรรณบุรี จัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบคัดเลือก กิจกรรมคัดลายมือ) 👉โดยมีวัตถุประสงค์
วันที่ 15 สิงหาคม 2566 ช่วงเวลา 09:00 น. กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 1 มอบหมายให้ นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นางรุ่งนภา จันทร์ตรา รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาววิไลร
วันที่ 11 สิงหาคม 2566 ช่วงเวลา 13:30 น. กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 1 มอบหมายให้ นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นางสุธามาศน์ สุขเสพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวหทัย
วันที่ 10 สิงหาคม 2566 #ฝ่ายบริหารงานวิชาการ จัดประชุมการวิเคราะห์มาตรฐานและการกำหนดค่าเป้าหมาย ตามมาตรการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2566 👉โดยมีนางสุธามาศน์ สุขเสพย์ รอง
วันจันทร์ที่ 7 - 9 สิงหาคม 2566 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับรางวัล Top vote รางวัลภาพประทับใจโดยมี นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มอบเกียรติบัตรให้ในครั้งนี
วันที่ 9 สิงหาคม 2566 🔶️โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำประการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการร่วมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไป สมาชิกในครอบครัว คนใกล้ชิด ลด ละ เลิกเหล้า และผู้ที่ต้อง
วันที่ 8 สิงหาคม 2566 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรม การผลิตของใช้จากเศษวัสดุให้กับคณะครู ระดับชั้นประถมศึกษา เพื่อนำวัสดุเหลือใช้มาประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน 🔶️โดยมีนางรุ่งนภา จัน
วันที่ 4 สิงหาคม 2566 งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ “ด้วยความรักและความผูกพัน สายสัมพันธ์การศึกษาพิเศษ” กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 1 ณ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ............................................ โ
วันที่ 4 สิงหาคม 2566 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการ และคณะครู เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากลุ่มสัมพันธ์ กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 1 โดยมี ดร.ณรงค์ ศ
วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 6.00 น. นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้คณะครูฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้ากิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาค
วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. 🔶️โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร -แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี จัดอบรม สานฝัน สร้างอาชีพ "การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์" สำหรับผู้ปกครอง 👉โดยมี นาย
วันที่ 27 กรกฏาคม 2566 👉โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี และโรงเรียนออทิสติกสุพรรณบุรี 🔶️จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 👉
#งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฝ่ายบริหารงานวิชาการ วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 9:00 น. 🔶️โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี และโรงเรียนออทิสติกสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมเวียนเทียนเข้าพรรษา" ปีการศึกษา 2566 👉โดยมีนางส
วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2566 เวลา 06.30 น. 🔶️นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ คณะไกด์รันเนอร์ 70 คน จาก Run Gether "คนพิการ และไม
กิจกรรม วันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา
“เข้าวัด ทำวัตร พฤหัสบดี ครั้งที่ 59 วัดน้อย (หลวงพ่อเนียม อำเภอบางปลาม้า” วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 17.00 น. 🔶️นางสาวกัณหา คงหอม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนหอพักแก้วกิริยา เ
🔶️เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสา ครั้งที่ 7/2566 วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 👉นางสาวกัณหา คงหอม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสา ครั้งที่ 7/2566 โดยมีนายอำนาจ หนูมงกุฎ นายกองค์การบร
“วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.15 น. คณะครูฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณ
วันที่ 7 กรกฏาคม 2566 เวลา 07:00 น. 🔶️โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณ เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรทางน้ำนาวาภิกขาจาร ใส่บาตรพระสงฆ์ เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีตักบาตรทางน้ำของวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยสุพรรณบุรี
วันที่ 7 กรกฏาคม 2566 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 1 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 5 จังหวัดสุพรรณบุรี
📣ขอแสดงความยินกับดี โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี🎉🎉🎉 🏆️️ได้รับรางวัล ✨️ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 ระดับกลุ่มสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ก
📣ขอแสดงความยินกับดี โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี🎉🎉🎉 🏆️️ได้รับรางวัล ✨️ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 ระดับกลุ่มสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ก
📣ขอแสดงความยินกับดี โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี🎉🎉🎉 🏆️️ได้รับรางวัล ✨️ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 ระดับกลุ่มสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ก
วันที่ 1 กรกฏาคม 2566 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ ดร.ไพบูลย์ คำภาพักตร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี และคณะครู เข้ามอบเกีย
ปีการศึกษา 2566 ในทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ 🔶️คณะครูและนักเรียน วงดนตรีไทย โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญา จังหวัดสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงดนตรีไทย ณ ตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 🔶️เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย และฝึกประสบการณ์ตรงให้กั
วันที่ 1 กรกฏาคม 2566 เวลา 07:00 น. โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณ เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรทางน้ำนาวาภิกขาจาร ใส่บาตรพระสงฆ์ เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีตักบาตรทางน้ำของวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยสุพรรณบุรี นำโดย นางรุ่งนภา จั
#กิจกรรม "ตลาดนัดงานอาชีพ " วันที่ 30 มิถุนายน 2566 📣โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม “ตลาดนัดงานอาชีพ “ เพื่อเป็นกิจกรรมที่จัดประสบการณ์ให้เกิดทักษะการเรียนรู้ พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง นักเรียนได้รู้จักการซ
วันที่ 30 มิถุนายน 2566 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีต้อนรับตัวแทนนักกีฬาโรงเรียน ที่เข้าร่วมรายการในการแข่งขัน Special Olympics World Summer Games 2023 เบอร์ลิน เยอรมนี 🎊🎉💙 📣ประเภท ทีมฟุตบอลชาย คว้
วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ #ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ น. โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมวันภาษาไทย ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๙ กรกฏาคมของทุกปี เพื่อให้นักเรียน ได้ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย มีความห่วงใยในปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นต่อภาษาไ
#จัดกิจกรรมงานวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2566 วันที 29 มิถุนายน 2566 #ภาคเช้า เวลา 09:00 น. โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี และโรงเรียนออทิสติกสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมงานวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปีการศึกษา
#กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 28 มิถุนายน 2566 👉นางสาวกัณหา คงหอม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ฝ่ายบริหารงานบุคคล เป็นประธานกล่าวเปิด กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่ 26 มิถุนายน 2566 #งานส่งเสริมประชาธิปไตย ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 🔶️โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตร และเครื่องหมายคณะกรรมกา นักเรียน โดยมีนางรุ่งนภา จันทร์ตรา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ และนางสุธามา
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักกีฬาโรงเรียน 📣ทีมฟุตบอลชาย คว้าเหรียญเงิน ในการแข่งขัน “WorldGames2023🥰 📌สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดี กับทีมนักกีฬาฟุตบอล ⚽
วันเสาร์ ที่ 24 มิถุนายน 2566 เวลา 07:00 น. โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณ เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรทางน้ำนาวาภิกขาจาร ใส่บาตรพระสงฆ์ เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีตักบาตรทางน้ำของวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยสุพรรณบุรี นำโดยนาง
วันที่ 23 มิถุนายน 2566 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ขอขอบคุณคณะอาจารย์ จากวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ลงพื้นที่ให้ความรู้และจัดเตรียมพื้นที่ในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
วันที่ 17 -18 มิถุนายน 2566 นำโดยนางรุ่งนภา จันทร์ตรา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนเข้าร่วมโครงการอาชีวศึกษา เพื่อคนพิการ รายวิชา การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ จำนวน 30 ชั่วโมง โดยได้รับความอนุเคราะห์
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักกีฬาโรงเรียน
#จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 21 มิถุนายน 2566 : ภาคบ่าย 👉โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี และโรงเรียนออทิสติกสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ประช
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.