ReadyPlanet.com
dot dot


สำนักบริหารงานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาเที่ยวสุพรรณกัน


 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จัดประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 20-21 กค 2560 ณ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ณ วันที่ 30 กันยายน 2561article
งบทดลองเดือนกันยายน 2561article
มุทิตาจิต วันที่ 8 กันยายน 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานีarticle
นิทรรศการ รร.รอยัลริเวอร์ วันที่ 6 กันยายน 2561 นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมนิทรรศการการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียนพิการarticle
วันที่ 2 กันยายน 2561 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลจัดกิจกรรมวันธารน้ำใจarticle
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดกิจกรรมมารยาทงาม สืบสานวัฒนธรรม โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วันที่ 23-24 สิงหาคม 2561article
วันที่ 15-16 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดarticle
วันที่ 12 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติarticle
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดกิจกรรมฝึกซ้อมหนีอัคคีภัย ในเวลากลางคืน ซึ่งนักเรียนอยู่ประจำหอพักarticle
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561article
วันที่ 26 กรกฏาคม 2561 บรรยากาศกิจกรรรมแห่เทียนพรรษา ไปยังวัดบำรุงราษฎร์article
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด วันที่ 29 มิถุนายน 2561 article
วันที่ 25 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่article
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดกิจกรรมใันไหว้ครูarticle
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ขอขอบคุณบริษัทไซโก้ พรีซีชั่น (ประเทศไทย) จำกัด บริจาคทุนอาหารกลางวันและสิ่งของ article
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดกิจกรรมตามโครงการธรรมะสู่คนทั้งมวล เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาarticle
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนสุพรรรบุรีปัญญานุกูล จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคมarticle
ประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียนเข้าหอพัก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 article
ประชุมแผนปฏิบัติการปี 61 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดประชุมทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 7-11 พ.ค. 2561 ณ ห้องประชุมอาชาสีหมอกarticle
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ประเมินนักเรียนแรกเข้า วันที่ 2 พฤษภาคม ประจำปีการศึกษา 2561article
งบทดลองเดือนสิงหาคม 2561article
งบทดลองเดือนกรกฏาคม 2561article
งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2561article
งบทดลองเดือนเมษายน 2561article
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการarticle
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการarticle
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรคเป็นพนักงานราชการarticle
งบทดลองเดือนมีนาคม 2561article
งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2561article
ประกาศ เนื่องด้วยขณะนี้ โดยเฉพาะช่วงเทศกาลตรุษจีนได้มีกลุ่มบุคคลบางกลุ่มดำเนินการลักษณะแอบอ้าง นำเด็กนักเรียนของโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลไปทำการเรี่ยไรหารายได้เพื่อแอบอ้างจำนำเงินเรี่ยไรมาชวยเหลือเด็กพิการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลarticle
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล นำนักเรียนทัศนศึกษางานอนุสรณ์ดอนเจดีย์และชมการแสดงยุทธหัตถีระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2561article
วันที่ 29 มกราคม 2561 คณะบุคลากร ร่วมกันอวยพรวันเกิดท่านผู้อำนวยการ article
วันที่ 28 มกราคม 2561ชาวสุพรรณบุรี ยินดีต้อนรับ ทีมงานปั่นไปไม่ทิ้งกัน (no one left behind) โดย ผู้ว่าราชการจังหวัด นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ให้เกียรติเป็นประธานarticle
วันที่ 26 มกราคม 2561 ทำบุญครบรอบ 19 ปี โรงเรียนวัดหน่อพุทธางกูร (สุวรรณวรคุณ) สาขาโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลarticle
วันที่ 17 มกราคม 2561 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเกิดโรงเรียน ครบรอบ 23 ปี (พิธีสงฆ์)article
วันที่ 12 มกราคม 2561 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดกิจกรรมวันเด็ก article
งบทดลองเดือน มกราคม 2561article
งบทดลองเดือน ธันวาคม 2560article
งบทดลองเดือน พฤศจิกายน 2560article
งบทดลองเดือน ตุลาคม 2560article
งบทดลองเดือน กันยายน 2560article
เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอนอนมาตรฐาน ๓๘ (หอพักพิมพิลาไลย์และหอศรีมาลา) และหอนอนมาตรฐาน ๒๖ (หอพักพลายแก้ว) ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)article
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนปีงบประมาณ 2560 ประจำงวด 011article
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงหอนอนมาตรฐาน ๓๘ (หอพิมพิลาไลย์กับหอศรีมาลา) ปรับปรุงหอนอน มาตรฐาน ๒๖ (หอพักพลายแก้ว)article
ขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ระหว่างวันที่ 4-6 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี (พิธีเปิดการแข่งขัน)article
วันที่ 29 ธันวาคม 2560 โรงเรียนจัดกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2561 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลarticle
วันที่ 25 ธันวาคม 2560 กิจกรรมวันคริสต์มาสและปีใหม่ น้องๆอนุบาลarticle
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 กิจกรรมนันทนาการ ภาคเช้า กีฬาพื้นบ้านและกิจกรรมลอยกระทงโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลarticle
การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2560 ( 29 พฤศจิกายน 60)article
คณะครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย แสนสุขใจ “วันลอยกระทง” ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 สุพรรณบุรีarticle
หน้า 1/6
1 2 3 4 5 6  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล
ที่อยู่ :  เลขที่ 75 หมู่ 4 ตำบล :  .ทับตีเหล็ก อำเภอ : เมืองสุพรรณบุรี
จังหวัด : สุพรรณบุรี      รหัสไปรษณีย์ : 72000
เบอร์โทร :  ห้องธุรการ 0-3545-4099 วิชาการ 0-3545-4098 เว็บไซต์ : www.suphaburipanyanukul.org