ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ระบบโปรแกรม SET
น้ำดื่มขุนไกร
งานเกษตรกรรม
งานคาร์แคร์
คอนเฟรกคาราเมล
งานภาพนูนต่ำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี


 วันนี้โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ได้นำนักเรียนทำกิจกรรมโรยทรายอะเบทเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกและโรคชิกุนคุนย่าและตัดวงจรของยุงลายไม่ให้แพร่เชื้อโรคได้article
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลได้มีการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายโดยได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็กและรพ.สต.ทับตีเหล็ก ขอบพระคุณค่ะarticle
13 ตุลาคม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอตุลยดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงขนชาวไทย
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล..ขอขอบคุณห้างนาซ่ามอลล์สุพรรณบุรี..นำโดย คุณศุภวรรณ อาสาสุวรรณและคุณธัชพงษ์ อาสาสุวรรณ ร่วมกับบริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) มอบเครื่องดื่มนมถั่วเหลือง🍶 จำนวน 400 กล่องแก่นักเรียนและของคณะครูจำนวน 50 กลarticle
🙏🙏🙏 ขอบคุณ บริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด สำนักงานสุพรรณบุรี ได้นำผลิตภัณฑ์ของทางเบทาโกรมาบริจาค เนื่องในโอกาสทำบุญครบรอบการก่อตั้งบริษัท 53 ปี ❤❤❤article
วันนี้เด็กๆชั้น ม.4/2 เรียนวิชางานอาชีพ ฝึกทำการบูรหอม ฝีมือเด็กๆทุกขั้นตอน สนใจอุดหนุนได้นะคะ ชิ้นละ 25บาท เท่านั้นarticle
วันที่29และ30สิงหาคม 2563 เด็กๆได้มีโอกาสไปเล่นดนตรีไทยที่ตลาดร้อยปีสามชุก และในการนี้ ทางตลาดร้อยปีสามชุกarticle
นักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล..เข้าร่วมแข่งขันมหกรรมกีฬาคนพิการชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2563🎉🎉กรีฑาคนพิการชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 2 article
วันที่ 27 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดกิจกรรม รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีกิจกรรมดังนี้ -กิจกรรมนันทนาการ -กิจกรรมฐานให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 5 ฐานarticle
การฝึกทักษะอาชีพ การขยายพันธุ์พืชโดยการเพาะเมล็ดแคสตัส 🌵🌵article
วันที่ 25 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ประชุมชี้แจ้งกับผู้ปกครองนักเรียน กลุ่ม c เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019article
วันนี้ (24 ส.ค. 2563) เวลา 11.30 น. โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ยินดีต้อนรับ นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นางจุฬารัตน์ วันไชยธนวงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ มาเลี้ยงอาหารกลางวarticle
การฝึกปฏิบัติร่วมกันอย่างต่อเนื่องจากห้องเรียนสู่หอพัก การ์ดอย่าตก -ใส่หน้ากากอนามัย -หมั่นล้างมือบ่อย ๆ -เว้นระยะห่างในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019article
วันที่ 20 สิงหาคม 2563 งานอนามัยโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ได้จัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปี 2563 ให้กับคณะครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่article
วันที่ 17 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมกลุ่มสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกลุ่ม 1 ณ หอประชุม 2 ชั้นarticle
14 สิงหาคม 2563 เวลา 9:00 - 12:00 น. โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video conference) เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานarticle
แจ้งเลื่อนวันเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1/2563article
วันอาทิตย์ที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี จัดงานวันธารน้ำใจ เพื่อพัฒนาเด็กพิการ ประจำปี ๒๕๖๒ ฯarticle
วันพฤหัสบดีที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นตัวแทนนำเงิน article
วันพุธที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ กลุ่มงานอาชีพเกษตร โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี article
วันอังคารที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล พร้อมคณะฝ่ายบริหาร กล่าวต้อนรับ และปฐมนิเทศคณะครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย พนักงานราชการ และครูอัตราจ้างฯarticle
วันจันทร์ที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และวันอังคารที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดกิจกรรมมารยาทงาม สืบสานวัฒนธรรมarticle
วันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล รับรายงานตัวคณะครูที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย​ กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษฯarticle
วันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะครู นักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล และชุมชนร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ฯarticle
วันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติการคัดแยกขยะให้กับนักเรียนฯarticle
วันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมดนตรีบำบัดarticle
วันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะครูarticle
วันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศิริภัสสร พันธุ์ขะวงค์ บุคลากรทางการศึกษา ได้รับปริญญาบัตรฯarticle
วันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ขอแสดงความยินดี กับคณะครู ที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ฯarticle
วันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ขอแสดงความยินดี นางวัชรี ชนินทยุทธวงศ์ ได้รับตำแหน่งวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษarticle
วันเสารที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ การแข่งขันแรลลี่สานสัมพันธ์ครอบครัว ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๒ แบ่งปันน้ำใจให้น้อง (สุพรรณบุรี-หัวหิน)article
วันศุกร์ที่ ๒๓ และ วันเสาร์ที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมงานมหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๑๒article
วันเสาร์ที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๓๐ น. เข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อฝันน้องครั้งที่ ๑ (SHARE FOR CHILD) ณ กระทรวงสาธารณสุข article
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ยินดีต้อนรับคณะผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ๗๖ จังหวัด
วันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ทางโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒article
การติดตาม นิเทศ ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒article
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒article
วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ขอยินดีต้อนรับข้าราชการบรรจุใหม่ นายมานพ จงใจ สาขาคอมพิวเตอร์article
วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดกิจกรรม พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าฯพระบรมราชินี
🏦เปิดช่องทางให้ท่านร่วมแบ่งปันและมีส่วนช่วยเหลือการศึกษา ด้วยช่องทางใหม่ผ่านระบบอีเลคทอนิค (e-Donation) เติมบุญง่ายๆเพียง 📲สแกนผ่าน QR CODE 🔺ได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกธนาคาร🔻 แค่คิดจะทำบุญ เพียงใช้ปลายนิ้วก็สำเร็จสมดั่งตั้งใจแล้article
วันศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ตลาดนัด ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี เชิญแวะชม อุดหนุน ผลิตภัณฑ์งานอาชีพนักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลเพื่อนักเรียนได้ฝึกอาชีพและการมีงานทำ และเสริมสร้างรายได้ระหว่างเรียนค่ะarticle
วันที่7 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสุพรรณบุรี ขอขอบคุณ บริษัท ไซโก้ (พรีซีซั่น) ประเทศไทย จำกัด ที่มีจิตเมตตาบริจาคทุนอาหารกลางวัน และมอบเงินสบทบทุนให้กับนักเรียนarticle
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ขอขอบคุณวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา นำคณะนักเรียนตัดผม และช่างตัดผม มาบริการตัดผมให้นักเรียนarticle
วันที่ 28 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล เลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้องรับปีใหม่ 2562article
วันที่ 21 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ขอขอบคุณบริษัทหลักเมืองถาวร จำกัด (สถานีบริการน้ำมัน) มอบทุนสนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับโรเรียน จำนวน 200,000บาทarticle
วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ขอขอบคุณคุณนงนุช พรประภา สนับสนุนโครงการปัน-ยาวิเศษ มอบชุด บลิกซ์พ๊อพ เสริมสร้างพัฒนาการแก่โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลarticle
วันที่ 19 ธันวาคม 2561 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล นำทีมนักกีฬาพร้อมครูผู้ฝึกสอนที่ได้รับเหรียญจากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับต่างประเทศเข้าพบนายกบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ซึ่งให้กาarticle
วันที่ 6 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2561 article
วันที่ 5 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติและวันพ่อแห่งชาติarticle
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลจัดประชุมชี้แจงงานวัดผลและประเมินผลให้กับครูประจำชั้นในการจัดทำเอกสารชั้นเรียนarticle
หน้า 1/7
1 2 3 4 5 6 7  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.