ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


VTR การประเมินคุณภาพฯ:ตรวจเยี่ยม Online
ระบบโปรแกรม SET
ห้องเรียน ON-DEMAND
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการ
ระบบสารสนเทศงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ระบบรายงานการปฏิบัติงานของครู
ระบบสารสนเทศพัฒนาบุคลากร
ลงเวลาทำงานออนไลน์
น้ำดื่มขุนไกร
งานเกษตรกรรม
งานคาร์แคร์
คอนเฟรกคาราเมล
งานภาพนูนต่ำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี


 วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564 #ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นเครือข่ายกarticle
วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564 #ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร และคณะครู เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกarticle
วันที่ 15 กันยายน 2564 #ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ขอขอบคุณสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย (Specialolympicsthai) ที่มอบอุปกรณ์กีฬาบอชชี่ จำนวน 1 ชุด คู่มือจัดการแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย จำนวน article
STS ระบบสำรวจและคัดกรองเบื้องต้น
วันที่ 13 - 17 กันยายน 2564 # ฝ่ายบริหารงานวิชาการ นางรุ่งนภา จันทร์ตรา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการพัฒนาทักษะวิชาชีพสำหรับผู้เรียนพิการบกพร่องทางสติปัญญา ณ วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มarticle
วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวปิยาภรณ์ วิสามารถ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี นำคณะครูเข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนวัดพระธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 3 ดาว article
📣📣ประชาสัมพันธ์จากห้องเรียนออทิสติก วันที่ 13 ก.ย. 2564 มีการจัดประชุมผู้ปกครอง โดยผ่านระบบออนไลน์ (Google meet) ครั้งที่ 2/2564 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เวลา 10.00 น. , 14.00น. และ 18.00น. 🔶️🔸️ดำเนินกาarticle
สอนออนไลน์ AutisticTV ดนตรีพาเพลิน Ep.1 เกมอยู่ไหนนะ?
สอนออนไลน์ AutisticTV เกษตรสร้างสรรค์ Ep.1 ถั่วเอ่ย...ถั่วงอก
สอนออนไลน์ AutisticTV เชฟกระทะเล็ก Ep.1 ไข่เจียวทรงเครื่อง
นักวิทยาศาสตร์น้อย ep.1 การทดลองขวดเป่าลูกโป่ง วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 10:00-11:00 น.
🔰️️ประชาสัมพันธ์ จากห้องเรียนออทิสติก (Autistic TV) กิจกรรมการสอนออนไลน์ วันที่ 8 ก.ย.2564 🚩ฝากติดตามเข้ารับชมกันนะคะ
วันที่ 3 กันยายน 2564 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี รับการนิเทศ กำกับติดตามการเงิน บัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนางสาวสุขใจ ไชยมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ประธานคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม งานด้านการเงิน
👩‍🏫สัปดาห์นี้คุณครูมีคลิปวีดิโอเกี่ยวกับการคัดแยกขยะโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ลองชมและฝึกตามกันนะคะ Ep.2 ขยะลงถัง ปลูกฝังคุณธรรม 2
สัปดาห์นี้คุณครูมีคลิปวีดิโอเกี่ยวกับการคัดแยกขยะโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ลองชมและฝึกตามกันนะคะ Ep.1 ขยะลงถัง ปลูกฝังคุณธรรม 1
🚩🚩ขอประชาสัมพันธ์ คลิปวีดีโอ ส่งเสริมการเทิดทูนสถาบันชาติและพระมหากษัตริย์ ศิลปิน หลง ลงลาย นักร้องเพลงเพื่อชีวิต ที่เดินสายปลุกให้เยาวชนไทยรักชาติ ไปร้องเพลงที่แต่งเอง ให้โรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช https://youtu.be/8BP8EA
ชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ฯโควิด-19 และมาตรการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายนักเรียน
วันที่ 2 การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 9 (9th National conference on special education) 26-27 สิงหาคม 2564
เชิญรับชมต่อ การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 9 (9th National conference on special education) 26-27 สิงหาคม 2564 สามารถรับชมทาง youtube
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และบุคคลออทิสติกสู่การมีงานทำ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล โดย ผอ.สรวีย์ ดอกกุหลาบ
สร้างโอกาศก้าวทันโลกการศึกษายุคใหม่
“จุดยืนลดภาระทางการศึกษา” วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564
วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-10:30 น. สดจากห้องประชุม ราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง รับชมการถ่ายทอดสดแถลงข่าว “จุดยืนลดภาระทางการศึกษา” เพื่อสื่อสารความเข้าใจ แนวทางการช่วarticle
วันที่ 6 สิงหาคม 2564 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับ นายอุดมพร ผาสุก ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนกระเสียว และกองพลพัฒนาที่ ๑ โดย ช.๑ พัน ๑๑๒ รอ. จ.ราชบุรี ลงสำรวจพื้นท
🔸️🔹️ประชาสัมพันธ์ จากห้องเรียนออทิสติก (Autistic TV) แจ้งตารางเรียนออนไลน์( Live ) การจัดเรียนการสอน ในช่วง วันที่ 9-13 ส.ค.64 นี้
🎬แบ่งปันคลิปการสอน เรื่อง คำปฏิญาณของลูกเสือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)
👩‍🏫สัปดาห์นี้คุณครูมีคลิปวีดิโอเกี่ยวกับทักษะชีวิตมาแบ่งปัน เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมารยาทไทย เรื่อง การเดินผ่านผู้ใหญ่ขณะยืน
ลงทะเบียนวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับคนพิการ
📣📣คำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี: เรื่องมาตราการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019article
นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรมออนไลน์ โครงการ Good Food For All กินดี - อยู่ดี ในหัวข้อ​ "อาหารที่ลดการเบียดเบียนและส่งเสริมสุขภาพจากพืช" ครั้งที่ 2 🕘 article
🚩ขอแนะนำช่องยูทูปของโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 📥ฝากติดตามกันนะคะ https://youtube.com/channel/UCQJaBFiBfSgaWW208QfkHfA
งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จัดกิจกรรมวันสำคัญท่างพระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา 2564 "วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา" มีกิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา 2. กิจกรรมเวียนเทียนเพื่อเป็นพุทธบูชา 3. กิจกรรมถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน ณ วarticle
โรงเรียนสุพรรณบุรี ปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ปรับปรุงจุดคัดแยกขยะภายในโรงเรียน ที่ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่อง พร้อม#ขอเชิญชวนบริจาคขวดพลาสติกรีไซเคิลทำชุด PPE ช่วยหมอ โดยเริ่มต้นกิจกรรมคัดแยกขยะภายในสถานศึกษา เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมarticle
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ปีที่ 2 เกียรติบัตรดีเด่น ประจำปี 2564
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะรองผู้อำนวยการฯ ได้แก่ นางรุ่งนภา จันทร์ตรา นางสุธามาศน์ สุขเสพย์ นางสาวปิยาภรณ์ วิสามารถ นางสาวกัณหา คงหอม และคณะกรรมการนิเทศฝ่ายวิชาการ ได้นิเทศarticle
วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะรองผู้อำนวยการฯ ได้แก่ นางรุ่งนภา จันทร์ตรา นางสุธามาศน์ สุขเสพย์ นางสาวปิยาภรณ์ วิสามารถ นางสาวกัณหา คงหอม และคณะกรรมการนิเทศฝ่ายวิชาการ ได้นิเทศarticle
วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะรองผู้อำนวยการฯ ได้แก่ นางรุ่งนภา จันทร์ตรา นางสุธามาศน์ สุขเสพย์ นางสาวปิยาภรณ์ วิสามารถ นางสาวกัณหา คงหอม และคณะกรรมการนิเทศฝ่ายว
วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะรองผู้อำนวยการฯ ได้แก่ นางรุ่งนภา จันทร์ตรา นางสุธามาศน์ สุขเสพย์ นางสาวปิยาภรณ์ วิสามารถ นางสาวกัณหา คงหอม และคณะกรรมการนิเทศฝ่ายวิชาการ ได้นิเทศarticle
วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะรองผู้อำนวยการฯ ได้แก่ นางรุ่งนภา จันทร์ตรา นางสุธามาศน์ สุขเสพย์ นางสาวปิยาภรณ์ วิสามารถ นางสาวกัณหา คงหอม และคณะกรรมการนิเทศฝ่ายวิarticle
14 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) ประจำปี 25article
วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป :นำโดย นางสาวปิยาภรณ์ วิสามารถ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดประชุม แม่ครัว แม่บ้าน คนงาน และคนสวน เพื่อชี้แจงแผนการดำเนินงาน เตรียมความพร้อมการทำงาน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบ
วันที่ 1- 3 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี :ฝ่ายบริหารงานงบประมาณนโยบายและแผน จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการ การจัดทำแผนปฎิบัติการประจำปี และวิธีการจัดทำสารสนเทศ โดยมีนางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญา
30 มิถุนายน 2564 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากร กิจกรรมการเข้าเล่มเอกสาร ให้กับบุคลากรฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนฯ และ ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูมีทักษะในการเย็บเล่ม และเข้าเล่มด้วยต
28 มิถุนายน 2564 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากร กิจกรรมการเข้าเล่มเอกสาร ให้กับบุคลากรฝ่ายบริหารงานทั่วไป วัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูมีทักษะในการเข้าเล่มด้วยตนเอง ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดทำรูปเล่มเอกสารต่article
🚩📣ด่วนที่สุด!!! เรียน ท่านผู้ปกครองโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ตามคำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี เลขที่ 2851/2564 (ลว 30 มิ.ย. 64) เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับโ
ข่าวประชาสัมพันธ์ตามที่คณะกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVIC-19) ของโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2564article
29 มิถุนายน 2564 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับการประเมินให้เปิดเรียนรูปแบบ On-site พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และคณะกรรมการ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมประชุมเพื่อarticle
วันที่ 24-25 มิถุนายน 2564 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา 2563 ซึ่งเป็นการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตราฐานศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีนางสรวีย์
วันที่ 24-25 มิถุนายน 2564 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีนางสรวีย์ ดอกกุหลาบ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.สุรางค์ วิสุทธิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนarticle
24 มิถุนายน 2564 เวลา 13:00 น. นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรรณบุรี ให้การสัมภาษณ์ การถ่ายทำคลิปวิดิโอ บทสัมภาษณ์ โครงการยุติต่อต้านการรังแกกันในโรงเรียน ของ สพฐ. ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย บทที่ 4 แนวทางการดำเนินการสร้างเสริมarticle
หน้า 1/9
1 2 3 4 5 6 7 8 9  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.