ReadyPlanet.com
dot dot


สำนักบริหารงานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาเที่ยวสุพรรณกัน


 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จัดประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 20-21 กค 2560 ณ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลงบทดลองเดือนพฤษภาคม 2561article
งบทดลองเดือนเมษายน 2561article
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการarticle
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการarticle
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรคเป็นพนักงานราชการarticle
งบทดลองเดือนมีนาคม 2561article
งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2561article
ประกาศ เนื่องด้วยขณะนี้ โดยเฉพาะช่วงเทศกาลตรุษจีนได้มีกลุ่มบุคคลบางกลุ่มดำเนินการลักษณะแอบอ้าง นำเด็กนักเรียนของโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลไปทำการเรี่ยไรหารายได้เพื่อแอบอ้างจำนำเงินเรี่ยไรมาชวยเหลือเด็กพิการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลarticle
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล นำนักเรียนทัศนศึกษางานอนุสรณ์ดอนเจดีย์และชมการแสดงยุทธหัตถีระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2561article
วันที่ 29 มกราคม 2561 คณะบุคลากร ร่วมกันอวยพรวันเกิดท่านผู้อำนวยการ article
วันที่ 28 มกราคม 2561ชาวสุพรรณบุรี ยินดีต้อนรับ ทีมงานปั่นไปไม่ทิ้งกัน (no one left behind) โดย ผู้ว่าราชการจังหวัด นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ให้เกียรติเป็นประธานarticle
วันที่ 26 มกราคม 2561 ทำบุญครบรอบ 19 ปี โรงเรียนวัดหน่อพุทธางกูร (สุวรรณวรคุณ) สาขาโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลarticle
วันที่ 17 มกราคม 2561 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเกิดโรงเรียน ครบรอบ 23 ปี (พิธีสงฆ์)article
วันที่ 12 มกราคม 2561 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดกิจกรรมวันเด็ก article
งบทดลองเดือน มกราคม 2561article
งบทดลองเดือน ธันวาคม 2560article
งบทดลองเดือน พฤศจิกายน 2560article
งบทดลองเดือน ตุลาคม 2560article
งบทดลองเดือน กันยายน 2560article
เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอนอนมาตรฐาน ๓๘ (หอพักพิมพิลาไลย์และหอศรีมาลา) และหอนอนมาตรฐาน ๒๖ (หอพักพลายแก้ว) ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)article
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนปีงบประมาณ 2560 ประจำงวด 011article
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงหอนอนมาตรฐาน ๓๘ (หอพิมพิลาไลย์กับหอศรีมาลา) ปรับปรุงหอนอน มาตรฐาน ๒๖ (หอพักพลายแก้ว)article
ขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ระหว่างวันที่ 4-6 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี (พิธีเปิดการแข่งขัน)article
วันที่ 29 ธันวาคม 2560 โรงเรียนจัดกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2561 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลarticle
วันที่ 25 ธันวาคม 2560 กิจกรรมวันคริสต์มาสและปีใหม่ น้องๆอนุบาลarticle
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 กิจกรรมนันทนาการ ภาคเช้า กีฬาพื้นบ้านและกิจกรรมลอยกระทงโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลarticle
การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2560 ( 29 พฤศจิกายน 60)article
คณะครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย แสนสุขใจ “วันลอยกระทง” ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 สุพรรณบุรีarticle
งานเกษียณ "จากวันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ" โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดงานเกษียณอายุให้ นายสมศักดิ์ หนูมงกุฎ (ลุงเปี๊ยก)article
ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ นางสุดา สุขอ่ำ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ( 18 กันยายน 2560)
กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลarticle
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด16-18 สิงหาคม 2560
งบทดลองเดือนสิงหาคม 2560
บรรยากาศวันที่ 2 ในการให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการหนีอัคคีภัย ให้กับบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน article
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี จัดอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการหนีอัคคีภัย ให้กับบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2560 article
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ และนำนักเรียนร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์article
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จัดประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลarticle
วันที่ 13 กรกฏาคม 2560 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดบำรุงราษฏร์article
วันที่ 5 กรกฏาคม 2560 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลจัดประชุมชี้แจงเอกสารงานวัดผล โดยฝ่ายบริหารงานวิชาการarticle
11 กรกฏาคม 3560 คณะครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลรวมพลังประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์article
วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาarticle
วันที่ 28 มิถุนายน 2560 โครงการมือน้อยสร้างประชาธิปไตยarticle
วันที่ 26 มิถุนายน 2560 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลarticle
วันที่ 26 มิถุนายน 2560 กิจกรรมวันสุนทรภู่ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลarticle
วันที่ 15 มิถุนายน 2560 กิจกรรมวันไหว้ครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลarticle
วันที่ 12 มิถุนายน 2560 นำนักเรียนฝึกอาชีพที่อาชีวะศึกษาarticle
วันที่ 10-11 มิถุนายน 2560 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน ณ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล article
วันที่ 6 มิถุนายน 2560 บริษัทไซโก้ มาเยี่ยมเด็กนักเรียนและบริจากเงินให้กับโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลarticle
วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2560 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ณ ห้องประชุมอาชาสีหมอก โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรีarticle
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำบัญชีและการคิดต้นทุนธุรกิจ ให้กับบุคลากรสำหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์และราชประชานุเคราะห์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ระหว่างวันโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำบัญชีแarticle
หน้า 1/5
1 2 3 4 5  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล
ที่อยู่ :  เลขที่ 75 หมู่ 4 ตำบล :  .ทับตีเหล็ก อำเภอ : เมืองสุพรรณบุรี
จังหวัด : สุพรรณบุรี      รหัสไปรษณีย์ : 72000
เบอร์โทร :  ห้องธุรการ 0-3545-4099 วิชาการ 0-3545-4098 เว็บไซต์ : www.suphaburipanyanukul.org