ReadyPlanet.com
dot dot


น้ำดื่มขุนไกร
งานเกษตรกรรม
งานคาร์แคร์
คอนเฟรกคาราเมล
งานภาพนูนต่ำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี


 วันอาทิตย์ที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี จัดงานวันธารน้ำใจ เพื่อพัฒนาเด็กพิการ ประจำปี ๒๕๖๒ ฯarticle
วันพฤหัสบดีที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นตัวแทนนำเงิน article
วันพุธที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ กลุ่มงานอาชีพเกษตร โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี article
วันอังคารที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล พร้อมคณะฝ่ายบริหาร กล่าวต้อนรับ และปฐมนิเทศคณะครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย พนักงานราชการ และครูอัตราจ้างฯarticle
วันจันทร์ที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และวันอังคารที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดกิจกรรมมารยาทงาม สืบสานวัฒนธรรมarticle
วันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล รับรายงานตัวคณะครูที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย​ กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษฯarticle
วันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะครู นักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล และชุมชนร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ฯarticle
วันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติการคัดแยกขยะให้กับนักเรียนฯarticle
วันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมดนตรีบำบัดarticle
วันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะครูarticle
วันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศิริภัสสร พันธุ์ขะวงค์ บุคลากรทางการศึกษา ได้รับปริญญาบัตรฯarticle
วันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ขอแสดงความยินดี กับคณะครู ที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ฯarticle
วันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ขอแสดงความยินดี นางวัชรี ชนินทยุทธวงศ์ ได้รับตำแหน่งวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษarticle
วันเสารที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ การแข่งขันแรลลี่สานสัมพันธ์ครอบครัว ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๒ แบ่งปันน้ำใจให้น้อง (สุพรรณบุรี-หัวหิน)article
วันศุกร์ที่ ๒๓ และ วันเสาร์ที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมงานมหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๑๒article
วันเสาร์ที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๓๐ น. เข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อฝันน้องครั้งที่ ๑ (SHARE FOR CHILD) ณ กระทรวงสาธารณสุข article
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ยินดีต้อนรับคณะผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ๗๖ จังหวัด
วันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ทางโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒article
การติดตาม นิเทศ ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒article
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒article
วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ขอยินดีต้อนรับข้าราชการบรรจุใหม่ นายมานพ จงใจ สาขาคอมพิวเตอร์article
วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดกิจกรรม พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าฯพระบรมราชินี
🏦เปิดช่องทางให้ท่านร่วมแบ่งปันและมีส่วนช่วยเหลือการศึกษา ด้วยช่องทางใหม่ผ่านระบบอีเลคทอนิค (e-Donation) เติมบุญง่ายๆเพียง 📲สแกนผ่าน QR CODE 🔺ได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกธนาคาร🔻 แค่คิดจะทำบุญ เพียงใช้ปลายนิ้วก็สำเร็จสมดั่งตั้งใจแล้article
วันศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ตลาดนัด ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี เชิญแวะชม อุดหนุน ผลิตภัณฑ์งานอาชีพนักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลเพื่อนักเรียนได้ฝึกอาชีพและการมีงานทำ และเสริมสร้างรายได้ระหว่างเรียนค่ะarticle
วันที่7 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสุพรรณบุรี ขอขอบคุณ บริษัท ไซโก้ (พรีซีซั่น) ประเทศไทย จำกัด ที่มีจิตเมตตาบริจาคทุนอาหารกลางวัน และมอบเงินสบทบทุนให้กับนักเรียนarticle
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ขอขอบคุณวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา นำคณะนักเรียนตัดผม และช่างตัดผม มาบริการตัดผมให้นักเรียนarticle
วันที่ 28 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล เลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้องรับปีใหม่ 2562article
วันที่ 21 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ขอขอบคุณบริษัทหลักเมืองถาวร จำกัด (สถานีบริการน้ำมัน) มอบทุนสนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับโรเรียน จำนวน 200,000บาทarticle
วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ขอขอบคุณคุณนงนุช พรประภา สนับสนุนโครงการปัน-ยาวิเศษ มอบชุด บลิกซ์พ๊อพ เสริมสร้างพัฒนาการแก่โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลarticle
วันที่ 19 ธันวาคม 2561 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล นำทีมนักกีฬาพร้อมครูผู้ฝึกสอนที่ได้รับเหรียญจากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับต่างประเทศเข้าพบนายกบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ซึ่งให้กาarticle
วันที่ 6 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2561 article
วันที่ 5 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติและวันพ่อแห่งชาติarticle
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลจัดประชุมชี้แจงงานวัดผลและประเมินผลให้กับครูประจำชั้นในการจัดทำเอกสารชั้นเรียนarticle
วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี article
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรมลอยกระทง โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลarticle
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรมกีฬาพื้นบ้าน โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลarticle
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เลี้ยงต้อนรับนางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลarticle
วันที่ 30 กันยายน 2561 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดงานมุฑิตาจิต รดน้ำขอพร ผู้อำนวยการสถาพร วิสามารถ และครูศิริรัตน์ ชาติเชยแดง ในโอกาสเกษียณอายุราชการ พร้อมกันนี้ ผู้อำนวยการสถาพร วิสามารถได้เลี้ยงอาหารเด็กๆด้วยarticle
วันที่ 28 กัยายน 2561ผอ.สถาพร วิสามารถ ให้โอวาทเด็กๆในวันเกษียณarticle
วันที่ 24 กันยายน 2561 งานมุฑิตาจิต เกษียณอายุราชการของผู้ดำนวยการสถาพร วิสามารถ และครูศิริรัตน์ ชาติเชยแดงarticle
วันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 09.09 นาที ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครูและนักเรียนร่วมพิธีบวงสรวงพระพุทธรูปประจำโรงเรียน(พระดอนโค้กหม้อ)
วันที่ 13 กัยายน 2561 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการและคณะครูจากโรงเรียนบ้านป่าก้าว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 article
วันที่ 9 กันยายน 2561 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลต้อนรับคณะแขกจากบริษัทมิตรผล จำกัดarticle
งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2561article
งบทดลองเดือนตุลาคม 2561article
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ณ วันที่ 30 กันยายน 2561article
งบทดลองเดือนกันยายน 2561article
มุทิตาจิต วันที่ 8 กันยายน 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานีarticle
นิทรรศการ รร.รอยัลริเวอร์ วันที่ 6 กันยายน 2561 นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมนิทรรศการการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียนพิการarticle
วันที่ 2 กันยายน 2561 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลจัดกิจกรรมวันธารน้ำใจarticle
หน้า 1/7
1 2 3 4 5 6 7  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.