ReadyPlanet.com
dot dot


น้ำดื่มขุนไกร
งานเกษตรกรรม
งานคาร์แคร์
คอนเฟรกคาราเมล
งานภาพนูนต่ำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี


 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จัดประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 20-21 กค 2560 ณ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล🏦เปิดช่องทางให้ท่านร่วมแบ่งปันและมีส่วนช่วยเหลือการศึกษา ด้วยช่องทางใหม่ผ่านระบบอีเลคทอนิค (e-Donation) เติมบุญง่ายๆเพียง 📲สแกนผ่าน QR CODE 🔺ได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกธนาคาร🔻 แค่คิดจะทำบุญ เพียงใช้ปลายนิ้วก็สำเร็จสมดั่งตั้งใจแล้article
วันศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ตลาดนัด ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี เชิญแวะชม อุดหนุน ผลิตภัณฑ์งานอาชีพนักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลเพื่อนักเรียนได้ฝึกอาชีพและการมีงานทำ และเสริมสร้างรายได้ระหว่างเรียนค่ะarticle
วันที่7 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสุพรรณบุรี ขอขอบคุณ บริษัท ไซโก้ (พรีซีซั่น) ประเทศไทย จำกัด ที่มีจิตเมตตาบริจาคทุนอาหารกลางวัน และมอบเงินสบทบทุนให้กับนักเรียนarticle
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ขอขอบคุณวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา นำคณะนักเรียนตัดผม และช่างตัดผม มาบริการตัดผมให้นักเรียนarticle
วันที่ 28 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล เลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้องรับปีใหม่ 2562article
วันที่ 21 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ขอขอบคุณบริษัทหลักเมืองถาวร จำกัด (สถานีบริการน้ำมัน) มอบทุนสนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับโรเรียน จำนวน 200,000บาทarticle
วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ขอขอบคุณคุณนงนุช พรประภา สนับสนุนโครงการปัน-ยาวิเศษ มอบชุด บลิกซ์พ๊อพ เสริมสร้างพัฒนาการแก่โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลarticle
วันที่ 19 ธันวาคม 2561 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล นำทีมนักกีฬาพร้อมครูผู้ฝึกสอนที่ได้รับเหรียญจากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับต่างประเทศเข้าพบนายกบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ซึ่งให้กาarticle
วันที่ 6 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2561 article
วันที่ 5 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติและวันพ่อแห่งชาติarticle
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลจัดประชุมชี้แจงงานวัดผลและประเมินผลให้กับครูประจำชั้นในการจัดทำเอกสารชั้นเรียนarticle
วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี article
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรมลอยกระทง โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลarticle
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรมกีฬาพื้นบ้าน โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลarticle
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เลี้ยงต้อนรับนางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลarticle
วันที่ 30 กันยายน 2561 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดงานมุฑิตาจิต รดน้ำขอพร ผู้อำนวยการสถาพร วิสามารถ และครูศิริรัตน์ ชาติเชยแดง ในโอกาสเกษียณอายุราชการ พร้อมกันนี้ ผู้อำนวยการสถาพร วิสามารถได้เลี้ยงอาหารเด็กๆด้วยarticle
วันที่ 28 กัยายน 2561ผอ.สถาพร วิสามารถ ให้โอวาทเด็กๆในวันเกษียณarticle
วันที่ 24 กันยายน 2561 งานมุฑิตาจิต เกษียณอายุราชการของผู้ดำนวยการสถาพร วิสามารถ และครูศิริรัตน์ ชาติเชยแดงarticle
วันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 09.09 นาที ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครูและนักเรียนร่วมพิธีบวงสรวงพระพุทธรูปประจำโรงเรียน(พระดอนโค้กหม้อ)
วันที่ 13 กัยายน 2561 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการและคณะครูจากโรงเรียนบ้านป่าก้าว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 article
วันที่ 9 กันยายน 2561 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลต้อนรับคณะแขกจากบริษัทมิตรผล จำกัดarticle
งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2561article
งบทดลองเดือนตุลาคม 2561article
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ณ วันที่ 30 กันยายน 2561article
งบทดลองเดือนกันยายน 2561article
มุทิตาจิต วันที่ 8 กันยายน 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานีarticle
นิทรรศการ รร.รอยัลริเวอร์ วันที่ 6 กันยายน 2561 นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมนิทรรศการการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียนพิการarticle
วันที่ 2 กันยายน 2561 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลจัดกิจกรรมวันธารน้ำใจarticle
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดกิจกรรมมารยาทงาม สืบสานวัฒนธรรม โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วันที่ 23-24 สิงหาคม 2561article
วันที่ 15-16 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดarticle
วันที่ 12 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติarticle
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดกิจกรรมฝึกซ้อมหนีอัคคีภัย ในเวลากลางคืน ซึ่งนักเรียนอยู่ประจำหอพักarticle
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561article
วันที่ 26 กรกฏาคม 2561 บรรยากาศกิจกรรรมแห่เทียนพรรษา ไปยังวัดบำรุงราษฎร์article
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด วันที่ 29 มิถุนายน 2561 article
วันที่ 25 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่article
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดกิจกรรมใันไหว้ครูarticle
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ขอขอบคุณบริษัทไซโก้ พรีซีชั่น (ประเทศไทย) จำกัด บริจาคทุนอาหารกลางวันและสิ่งของ article
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดกิจกรรมตามโครงการธรรมะสู่คนทั้งมวล เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาarticle
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนสุพรรรบุรีปัญญานุกูล จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคมarticle
ประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียนเข้าหอพัก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 article
ประชุมแผนปฏิบัติการปี 61 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดประชุมทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 7-11 พ.ค. 2561 ณ ห้องประชุมอาชาสีหมอกarticle
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ประเมินนักเรียนแรกเข้า วันที่ 2 พฤษภาคม ประจำปีการศึกษา 2561article
งบทดลองเดือนสิงหาคม 2561article
งบทดลองเดือนกรกฏาคม 2561article
งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2561article
งบทดลองเดือนเมษายน 2561article
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการarticle
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการarticle
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรคเป็นพนักงานราชการarticle
หน้า 1/6
1 2 3 4 5 6  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.