ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


VTR การประเมินคุณภาพฯ:ตรวจเยี่ยม Online
ระบบโปรแกรม SET
ห้องเรียน ON-DEMAND
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการ
ระบบสารสนเทศงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ระบบรายงานการปฏิบัติงานของครู
ระบบสารสนเทศพัฒนาบุคลากร
ลงเวลาทำงานออนไลน์
น้ำดื่มขุนไกร
งานเกษตรกรรม
งานคาร์แคร์
คอนเฟรกคาราเมล
งานภาพนูนต่ำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี


อัลบั้มเกียรติบัตร/ผลงาน/รูปกิจกรรม
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 14 สิงหาคม 2021
ชื่ออัลบั้ม : อัลบั้มเกียรติบัตร ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป
รายละเอียด:

 อัลบั้มเกียรติบัตร ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ  ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป (คลิกที่รูป รูปจะขยายขึ้น)

จำนวนรูป : 55 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 3 สิงหาคม 2021
ชื่ออัลบั้ม : อัลบั้มเกียรติบัตร ครูและบุคลากร ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป
รายละเอียด:

 อัลบั้มเกียรติบัตร ครูและบุคลากร ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป (คลิกที่รูป รูปจะขยายขึ้น)

จำนวนรูป : 183 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 14 สิงหาคม 2021
ชื่ออัลบั้ม : อัลบั้มเกียรติบัตร นักเรียนและรูปกิจกรรม ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
รายละเอียด:

อัลบั้มเกียรติบัตร นักเรียนและรูปกิจกรรม ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป (คลิกที่รูป รูปจะขยายขึ้น) 

จำนวนรูป : 44 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 3 สิงหาคม 2021
ชื่ออัลบั้ม : อัลบั้มเกียรติบัตร ผลงาน ของสถานศึกษา
รายละเอียด:

 อัลบั้มเกียรติบัตร ผลงาน ของสถานศึกษา (คลิกที่รูป รูปจะขยายขึ้น)

จำนวนรูป : 25 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

1
Copyright © 2010 All Rights Reserved.