ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ระบบโปรแกรม SET
น้ำดื่มขุนไกร
งานเกษตรกรรม
งานคาร์แคร์
คอนเฟรกคาราเมล
งานภาพนูนต่ำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี


วันที่18 พฤศจิกายน 2559 คุณชัยวัฒน์ ครุฑเครือ เลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล

 วันที่18 พฤศจิกายน 2559 คุณชัยวัฒน์  ครุฑเครือ  เลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล

 
ผู้ใหญ่ใจดี

🏦เปิดช่องทางให้ท่านร่วมแบ่งปันและมีส่วนช่วยเหลือการศึกษา ด้วยช่องทางใหม่ผ่านระบบอีเลคทอนิค (e-Donation) เติมบุญง่ายๆเพียง 📲สแกนผ่าน QR CODE 🔺ได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกธนาคาร🔻 แค่คิดจะทำบุญ เพียงใช้ปลายนิ้วก็สำเร็จสมดั่งตั้งใจแล้ article
วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 สุขสันต์วันเกิด อาจารย์สุดาวัลย์ นพวิสุทธิสกุล article
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 สุขสันต์วันเกิด น้องนะโม article
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 คุณกัญชพร แสนเรืองเดช article
วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ร้านตัดผมสุริยะ article
วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ร้านผัดไทชนะเลิศ article
วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 คุณเบญจวรรณ เตียววิไล article
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 สุขสันต์วันเกิด น้องเซย่า
วันที่ 16 มิถุนายน 2561 สุขสันวันเกิด คุณชัยวัฒน์ เถานุ้ย
วันที่ 15 มิถุนายน 2561 บริษัท มิตรผล จำกัด
วันที่ 12 มิถุนายน 2561 สุขสันต์วันเกิด คุณสมยศ สมสุวรรณ
วันที่ 7 มิถุนายน 2561 คณะหอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรีและ YEC สุพรรณบุรี
วันที่ 4 มิถุนายน 2561 หจก. แม็คโคร สาขาสุพรรณบุรี
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 คุณเจษฎา เพชรมอญ และครอบครัว article
วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 คุณแม่กิมลี้ เหลืองสี article
วันที่ 2 มีนาคม 2561 ปลัดภูวดล ใจรอบคอบ
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 คุณชัยพร ดำคำ สุขสันต์วันเกิด
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ คณะคุณชลนิชา เวชวิฐาน
วันที่18 มีนาคม 2561 คณะครอบครัวคุณประพันธ์ ศรีศยดี และครอบครัวแสงพันธ์ตา
วันที่ 4 มีนาคม 2561 คณะคุณนิอรรัตน์ สุขยวง คุณธรัช และคณะเด็กหญิงชลาลัย สุขวีระกิจ คุณสมบัติ แก้วสุวรรณ สุขสันต์วันเกิด
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 คณะนักศึกษภาคกศ.บป.วันเสาร์-วันอาทิตย์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชรัฏพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 คณะโรบินสัน สาขาสุพรรณบุรี
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 คณะครูแจ๋ม และครอบครัว
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกลุ่มเฉพาะกิจ
วันที่ 5 มีนาคม 2561 คณะโรงน้ำแข็งศรีวัฒนา และเพื่อนๆสำเพ็ง
วันที่ 3 กันยายน 2560 คณะแบ่งฝันปันสุขปี 3
วันที่ 1 กันยายน 2560 ผอ.ราชัณย์ ทินเนตร คุณจักรพงษ์ ผึ่งศิลป์ article
วันที่ 28 สิงหาคม 2560 คุณพัศมณฑ์ สุขเรือนอนันต์ article
วันที่ 27 สิงหาคม 2560 คุณจ๋า และคณะ article
วันที่ 26 สิงหาคม 2560 คุณบุญลือ ผลิศร article
วันที่ 20 สิงหาคม 2560 คุณลัดดาวัลย์ อินสว่าง article
วันที่ 20 สิงหาคม 2560 คุณพ่อชาญศิลป์ - คุณแม่สมปอง ปฏิทัศน์ article
วันที่ 18 ส.ค 2560 คุณธมลวรรณ ปิยะสุจริตพร article
วันที่ 17 สิงหาคม 2560 คุณจิรัฏฐวัฒน์ มาลัยวงค์ article
วันที่ 14 สิงหาคม 2560 คุณแม่อุบล สร้อยแสงทอง และครอบครัว article
วันที่ 12 สิงหาคม 2560 พระคมกริช นาควโล คุณสนุ๊ก และคณะ article
วันที่ 8 สิงหาคม 2560 สุขสันต์วันเกิด คุณอ้อน article
วันที่ 7 สิงหาคม 2560 คุณธชตพร เพชรมอญ และคณะ article
วันที่ 3 สิงหาคม 2560 คณะ คปภ. สมาคมตัวแทนประกันชีวิต ชมรมประกันวินาศภัย article
วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 คณะสโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ article
วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 สำนักทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) article
คณะโรบินสัน สาขาสุพรรณบุรี article
วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 คณะศาลจังหวัดตลิ่งลชัน article
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี article
วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ท่านคารม คูรัตน์ และคณะ
วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 คุณชมพู สุวรรณดี และคณะ เลี้ยงอาหารกลางวันในโอกาสวันเกิด
วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ธารน้ำใจ คุณมะเหมี่ยวและคุณอาร์ม และคณะ
วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 คุณวรณัฐ์ นววิชศิริกรณ์ และคณะ
วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 คุณป้าปรุง ด่านตระกูล และคณะ นำอาหาร มาเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล
วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 28 มิถุนายน 2560 ขอขอบคุณ คณะคุณปุ้ยและเพื่อนๆๆ
วันที่ 27 มิถุนายน 2560 คณะร้ามแอมบิวตี้และเพื่อนๆ นำก๋วยเตี๋ยว ขนม ไอศกรีม ของเล่น มาเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล
วันที่ 26 มิถุนายน 2560 คุณเสกสรร สุพรรณธนพงษ์ เลี้ยงอาหารโอกาสวันเกิด มอบสิ่งของ
วันที่ 19มิถุนายน 2560 คณะคุณวาสนา ป้อมทอง เลี้ยงอาหาร มอบสิ่งของ น้ำดื่ม
วันที่ 17 มิถุนายน 2560 ขอขอบพระคุณ คณะคุณปริญญา กิจจานุกูล คุณอำนาจ หาญสงคราม นำก๋วยจั๊บ ไอศกรีม มาเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล
วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ขอขอบพระคุณ คณะคุณอ้อ คุณช้าง นำก๋วยเตี๋ยวเรือ ขนม นำมาเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล
วันที่ 12 มิถุนายน 2560 ขอขอบพระคุณ คณะคุณวิมลวรรณ รักโซ เลี้ยงอาหารใมนโอกาสวันเกิด
วันที่ 7 มิถุนายน 2560 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ขอขอบพระคุณคณะบริษัท ไซโก้พรีซีชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่ 6 มิถุนายน 2560 คณะเจ๊ท้อ คุณป้าลำควน เจ๊เต้ย เจ๊ดาว นำก๋วยเตี๋ยว มาเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล
วันที่ 5 มิถุนายน 2560 คณะหมู่บ้านฉัตรเกล้า กทม. นำก๋วยเตี๋ยว ขนมหวาน ชานมเย็น มาเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล
วันที่ 1มิถุนายน 2560 คณะสำนักงงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรีและสาขา ได้จัดโครงการชาวดินสุพรรณบุรีปันน้ำใจสู่น้องๆ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล
วันที่29 พฤษภาคม 2560 คุณวาสนา มัจฉา เลี้ยงอาหารในโอกาสวันเกิด
วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 คณะกลุ่มภริยานายเรือ77 และเพื่อน นำอาหาร พัดลม มาเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรี
วันที่16 พฤษภาคม 2560 คุณจูน และคณะ นำอาหารมาเลี้ยงให้กับนักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล article
วันที่ 15 มีนาคม 2560 ร้านเสนอช่างทอง
วันที่ 14 มีนาคม 2560 คุณพ่อทอง อินทร์บุญ และคณะ article
วันที่ 13 มีนาคม 2560 คณะสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี article
วันที่ 9 มีนาคม 2560 คณะเพื่อนๆและชาวตลาดงิ้วราย
วันที่ 1 มีนาคม 2560 บริษัท ไอยยาพริ้งค์
คณะโรบินสัน สาขาสุพรรณบุรี
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 คุณสราวุธ จำปาเงิน
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 วัดเจ้าพระยาธรรมธาราม
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 คุณสุภัสสรา สว่างศรี
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 คุณนัยป์พร สุรัตน
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 คณะครอบครัวขุนพิมล และครอบครัวใจชื่อ
บริษัท แลคตาซอย
วันที่ 31 มกราคม 2560 คุณพงศกร เลียนเพชร
คณะจากพี่สู่น้อง
เทศบาลสองพี่น้อง
วันที่ 21 มกราคม 2560 คุณป้าบุญธรรม โสมาภา และครอบครัว
วันที่ 20 มกราคม 2560 คณะเบียร์ช้าง
วันที่ 18 มกราคม 2560 คุณประเทือง ปัสสาวัน เลี้ยงอาหารโอกาสวันเกิด
วันที่ 16 มกราคม 2560 คณะน้องกิตติคุณ ศรีเฮ๊งไพบูลย์
วันที่ 12 มกราคม 2560 คณะสาธารสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 5 มกราคม 2560 คุณธงไชย ไหลเจริญโชค และคณะ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559 ขอขอบพระคุณ ลุงซ้ง และคณะ
วันที่ 27 ธันวาคม 2559 ขอขอบพระคุณ คณะสำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี
วันที่ 21 ธันวาคม 2559 ขอขอบพระคุณ คณะปตท.หลักเมือง มอบกองทุนบ่อปลาเพื่อการกุศล
วันที่ 14 ธันวาคม 2559 คุณหน่อย และคณะ
วันที่ 13 ธันวาคม 2559 คุณคมคาย และคณะ
วันที่ 12 ธันวาคม 2559 ชมรมผู้สูงอายุสุพรรณบุรี
วันที่ 10 ธันวาคม 2559 คณะเฉพาะกิจ
คุณจิราภรณ์ ไหลเจริญโชค
คุณสุประวีป แต้มเพชร
คุณประพันธ์ ศรีบุศยดี และคณะ
คณะเพื่อนครู (สงวนหญิง)
บริษัท โตโยต้า เอ็มไพรส์ สาขาบางบอด
คุณสกุลณา คุณปิยะรัตน์ วาณิชยชลกิจ
ชมรมสตรีศรีประจันต์ นำโดย คุณพัสนัน โพธสุธน และคณะ
คุณอนันต์ ลิ้มประพันธ์ศิลป์
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีเพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุยเดช ในดอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 จากคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงที่ 12
บริษัท คูโบต้า สรรค์วิทยุ 2009 สาขาสุพรรณบุรี
ครอบครัวฉัตรหิรัญ
คุณมณฑา ฉันทดิลก
วันที่18 พฤศจิกายน 2559 บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 คุณมณีรัศมิ์ เพ็งแจ่ม สุขสันต์วันเกิด เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกู
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนสงววนหญิง "โครงการจิตอาสาลดาวัลย์" จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล มาเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล
วันที่ 20 สิงหาคม 2559 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ขอขอบคุณ คณะ FREEMAN (ฟรีแมน) ได้นำอาหารกลางวันมาเลี้ยงนักเรียน โดยมีรองวราภรณ์ เมฆขาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ
วันที่ 20 สิงหาคม 2559 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ขอต้อนรับและขอบพระคุณ คณะSCBIEP 10 จัดกิจกรรมเพื่อสังคม โดยมอบสิ่ออุปกรณ์การเรียนการสอนและสนับสนุนทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนที่ทีความบกพร่องทางสติปัญญาและออทิสติก ในการนี้รองวราภรณ์ เม
วันที่ 17 สิงหาคม 2559 บริษัท หลังเมืองถาวรมอเตอร์เซลส์ จำกัด นำโดย คุณสมชาย - คุณรัชนี สุจิตต์ มีจิตเมตตาเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องในโอกาสวันเปิดอาคาร สำนักงานใหญ่ ครบรอบ 22 ปี ณ โรงเรียนสุพรรณ
โครงการเลี้ยงอาหารกลางวัน วันที่ 12 สิงหาคม 2559 คณะร้านฮังเคี้ยงโภชนา นำอาหาร ขนม น้ำลำใย มาเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล
โครงการเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลวันที่ 8 สิงหาคม 2559 เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ โดยนางดลใจ จองพานิช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรีและคณะ นำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช เด็กๆและคณะคร article
เหล่ากาชาดสุพรรณบุรี
คณะ TMB Vounteer (Me fun)
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี และ คณะ
คุณวับวุฒิ ปราบพาล และครอบครัว
คุณแม่วรรักษ์ ศรีโปดก และครอบครัว
พนักงานจากเทศบาล ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
คุณแม่เซี่ยมง้อ แซ่เจียม และครอบครัว
คุณภาพิชนันท์ สร้อยสังวาลย์ และคณะ
คุณนารี ศรีบุญเรือง และครอบครัว
คุณอ้อม และคณะ
บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพานิชย์ จำกัด
น้องโยเกิร์ต และครอบครัว
คุณสมจิต โพธิ์พิมลวัฒนะ และคณะ
คุณมนัชนา ชวนันท์โชติ และคณะ
คุณไพรวัล เจริญยิ่ง และคณะ
คุณพเยาว์ พงษ์สงค์ และคณะ
คณะหมู่บ้านลัดดาวัลย์ ปิ่นเกล้า
คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานกรมสรรพากรพื้นที่ สุพรรณบุรี
คุณบันลังก์ จารุอุดมพันธ์ และคณะ
คุณนุช และคณะ
คุณทิพย์ธิดา สุขุม และคณะ
คุณดนัย ทองหล่อ
คุณจินดา ลิ้มพานิชย์
ข้าราชการกรมศุลกากร ร่วมด้วย บริษัทเถ้าแก่น้อย จำกัดมหาชน
คณะครอบครัวพัฒนพิสุทธิชัย
คุณพจนีย์ ดวงแก้ว และครอบครัว
คณะพี่ๆน้องลูกปัด
คุณปัญรัฒน์ ทองขาว และคณะ
คณะแก็งค์สลิ่ม SA-LIM
คุณฑิฆัมพร และครอบครัว
กรมทรัพยากรธรณี
พ.ต.อ.ชูชาติ โชคสถาพร
ท่านอัยการคารม คูรัตน์
บริษัทลีแอนด์ฟุง ไทยแลนด์ จำกัด
บริษัทแลตตาซอย
ท่านสมยศ โอชาพันธ์ุ
คุณสุภา ตั้งศิริพร
คุณธรรมรัตน์ หาศาสตร์ศิลป์
บริษัทไซโก้พรีซีชั่น(ประเทศไทย) จำกัด
คุณพจนีย์ ดวงแก้ว
วันที่ 25 มิถุนายน 2557 บริษัท MK เรสเตอรองค์กรุ๊ป จำกัดมหาชน มีจิตเมตตามาเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล article
โครงการนำร่อง "สนามเด็กเล่นจากพาสติกรีไซเคิล"
คณะธารน้ำใจหลั่งไหลสู่น้อง
คณะครูนักเรียน รร อนุบาลวัดอ่างทอง
คุณสุชัย ศรีสวนันท์
เด็กชายวราภพ แผนสมบรูณย์
คุณณุจิตรา พิชิรภัสสร
คุณลุงซ้ง
คุณจิณณะ ทิพเนตร
คุณสุกานดา สัจเจริญสุข
คุณแม่งิ้ม แซ่อึ้ง ไอศกรีม ศรี สุพรรณ และคณะ
ท่านวีระพล บุญอารีย์ ผู้พิพากษา หัวหน้าศาล จังหวัด สุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะ
ท่านมนต์รัก ภูรีศรีศักดิ์ นายกเหล่ากาชาด จังหวัดสุพรรณบุรี และ คณะ
ท่านนำพล พุทธสงฆ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสุพรรณบุรี
คุณอัศนีย์ พัฒนจงรักษ์
พี่ๆจากโรงเรียนกาญจนาภิกเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คุณอังคนา วงษ์อติกานต์
ท่านธงไชย สมนิมิตร ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรมสำนักทางหลวงที่10(สุพรรณบุรี) และคณะ
คณะ ร.ต.อ.ชยพล ดีหลี
ครอบครัวปันฝัน
คณะคุณวัชรีพร อ่อนสุข
คณะคุณอรุณศิริ
ธนาคารออมสินเขตสุพรรณบุรีและคณะ
สโมสรโรตาลีภาค 3330 โรตาลีสากลรุ่น 107
ชมรมวิศวกรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3 ภาคกลาง จ.นครปฐม
กาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี
ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี article
โรตารีเพชรสุพรรณเลี้ยงอาหาร article
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร article
บริษัทไซโก้พรีซีชั่นประเทศไทย จำกัด article
หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี article
แรลลี่ท่องเที่ยว article
สุขสันต์วันเกิด article
ขอให้มีความสุขมากๆ article
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
Headline
HeadlineCopyright © 2010 All Rights Reserved.