ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ระบบโปรแกรม SET
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี


🔶️การจัดการเรียนการสอน #งานอาชีพตัดผมชาย ระดับมัธยมศึกษา โดยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity-based Learning : ABL) เน้นการฝึกปฏิบัติจริงปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และแก้ปัญหาได้

🔶️การจัดการเรียนการสอน #งานอาชีพตัดผมชาย ระดับมัธยมศึกษา โดยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity-based Learning : ABL) เน้นการฝึกปฏิบัติจริงปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และแก้ปัญหาได้
รวมงานอาชีพนักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล

🔶️การจัดการเรียนการสอน #อาชีพร้านกาแฟ ระดับมัธยมศึกษา #ขอแนะนำเมนูท๊อปปิ้งใหม่ บุกน้ำผึ้ง🐝🐝 โดยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity-based Learning : ABL) เน้นการฝึกปฏิบัติจริงปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และแก้ปัญหาได้
🔶️การจัดการเรียนการสอน #งานอาชีพเครื่องดื่ม🍹 ระดับมัธยมศึกษา 1-3 โดยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity-based Learning : ABL) เน้นการฝึกปฏิบัติจริงปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และแก้ปัญหาได้
🔶️การจัดการเรียนการสอน #อาชีพเสริมสวย ระดับมัธยมศึกษา 🪮 โดยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity-based Learning : ABL) เน้นการฝึกปฏิบัติจริงปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และแก้ปัญหาได้
🔶️การจัดการเรียนการสอน #อาชีพร้านตัดผมชาย 🪮 ระดับมัธยมศึกษา โดยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity-based Learning : ABL) เน้นการฝึกปฏิบัติจริงปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และแก้ปัญหาได้
🔶️การจัดการเรียนการสอน #อาชีพร้านกาแฟ ระดับมัธยมศึกษา โดยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity-based Learning : ABL) เน้นการฝึกปฏิบัติจริงปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และแก้ปัญหาได้
วันที่ 11 มิถุนายน 2566 👉กลุ่มงานอาชีพ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมจัดบูทแสดงสินค้าอาชีพ ในงานเบญจภาคี ดนตรีสุพรรณ โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยศักยภาพสูงที่หลากหลายและโดดเด่น ระหว่างวันที่ 9 - 13 มิถุนายน 2566 ณ วัด
🔶️การจัดการเรียนการสอน #งานอาชีพคาร์แคร์ พณิชยการ🧽🚗🏍 ระดับมัธยมศึกษา โดยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity-based Learning : ABL) เน้นการฝึกปฏิบัติจริงปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และแก้ปัญหาได้
วันที่ 9 มิถุนายน 2566 👉กลุ่มงานอาชีพ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมจัดบูทแสดงสินค้าอาชีพ ในงานเบญจภาคี ดนตรีสุพรรณ โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยศักยภาพสูงที่หลากหลายและโดดเด่น ระหว่างวันที่ 9 - 13 มิถุนายน 2566 ณ วัดป
📸 ประมวลภาพการเรียนการสอนของครูพิเศษ งานอาชีพคาร์แคร์ โดยจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity-based Learning : ABL) เน้นการฝึกปฏิบัติจริงปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และแก้ปัญหาได้
วันที่ 11 กันยายน 2565 คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 👉👉งานส่งเสริมอาชีพ เพื่อการมีงานทำ ได้พานักเรียนออกบูทขายของ "ตลาดนัดวัยเรียน Student market " เพื่อส่งเสริม หรือฝึกงานด้านการขาย การเรียนรู
📸 ประมวลภาพการเรียนการสอน 👉👉งานอาชีพ เพื่อการมีงานทำ งานคหกรรม โดยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity-based Learning : ABL) เน้นการฝึกปฏิบัติจริงปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และแก้ปัญหาได้
📸 ประมวลภาพการเรียนการสอน 👉👉งานอาชีพ เพื่อการมีงานทำ งานซัก - รีด โดยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity-based Learning : ABL) เน้นการฝึกปฏิบัติจริงปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และแก้ปัญหาได้ article
📸 ประมวลภาพการเรียนการสอน 👉👉งานอาชีพเพื่อการมีงานทำ งานผลิตน้ำดื่ม โดยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity-based Learning : ABL) เน้นการฝึกปฏิบัติจริงปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และแก้ปัญหาได้
📸 ประมวลภาพการเรียนการสอน 👉👉งานอาชีพ เพื่อการมีงานทำ งานเกษตร โดยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity-based Learning : ABL) เน้นการฝึกปฏิบัติจริงปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และแก้ปัญหาได้
📸ประมวลภาพการเรียนการสอน งานส่งเสริมอาชีพ (ร้านกาแฟ) โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อส่งเสริม หรือฝึกงานด้านการขาย การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม(Activity-based Learning) โดยเน้นการฝึกปฏิบัติจริงปฏิบัติ 👉👉มาพบกับเมนูที่
คลิปวิดีโอ งานส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทำ การศึกษาพิเศษ (พี่ตัดผมให้น้องและเพื่อนๆ) #งานอาชีพตัดผมชาย
งานอาชีพตัดผมชาย โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล
ร้านกาแฟ school coffee โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล
งานอาชีพคิดสร้างสรรค์ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล
งานอาชีพคหกรรม โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล
งานอาชีพซักรีดเสื้อผ้า โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล
งานอาชีพอุตสาหกรรมน้ำดื่ม โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล
ฝึกอาชีพการทำพิมเสนน้ำ article
ฝีกอาชีพการทำพวงกุญแจ article
ฝึกอาชีพการประดิษฐ์ดอกไม้จากใยบัว article
ฝึกอาชีพทำเทียนหอม article
ฝึกอาชีพทำถุงผ้าเอนกประสงค์ article
ฝึกอาชีพทำดอกไม้บุหงา article
ผลิตภัณฑ์งานอาชีพการทำการบูรหอม articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.