ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ระบบโปรแกรม SET
น้ำดื่มขุนไกร
งานเกษตรกรรม
งานคาร์แคร์
คอนเฟรกคาราเมล
งานภาพนูนต่ำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี


วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 📣เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2565 "องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ระดับดี " ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิ

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565

   นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี

📣เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ

ประจำปี 2565 "องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ระดับดี "

ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

 
ความเคลื่อนไหวของเรา

วันที่ 31 มกราคม 2566 👉นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการ ฯ คณะครูและนักเรียน ยินดีต้อนรับ และขอขอบคุณ พี่ตูน และครอบครัวที่มีจิตเมตตา เลี้ยงอาหารกลางวัน ขนม และบริจาคสิ่งของต่
วันที่ 26 มกราคม 2566 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ โรงเรียน ฯ เข้าเยี่ยมชมและให้กำลัง คณะครู และนักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70
วันที่ 26 มกราคม 2566 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการ และคณะครู ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก (การศึกษาพิเ
วันที่ 25 มกราคม 2566 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ โรงเรียน ฯ เข้าเยี่ยมชม ให้กำลัง คณะครูและนักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีก
วันที่ 26 มกราคม 2566 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้คณะครู นำนักเรียนแอโรบิค เข้าร่วมแสดงพิธีเปิด ในงานวันคนพิการสากล จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2565 "การปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวล : พลั
👉การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมการมีงานทำ สำหรับบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความจำเป็นพิเศษ ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี เป
วันที่ 20 มกราคม 2566 👉นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้ นางสาวปิยาภรณ์ วิสามารถ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฯ พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากกรมอนามัย เข้าสำรวจและลงพื้นที่ตรวจ
วันที่ 17 มกราคม 2566 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 👉จัดกิจกรรม"28 ปี สุพรรณบุรีปัญญานุกูล" วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 28 ปี พร้อมพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากร เนื่องในวันครู ประจำปี 2566 โดย
“รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 วันที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 14:00 น. 👉โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีนางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธ
📌นายกรัฐมนตรีมอบคำขวัญ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”
#ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน วันที่ 26 ธันวาคม 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน ฯ คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคาร มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่ง
#กิจกรรม "ตลาดนัดงานอาชีพ " วันที่ 23 ธันวาคม 2565 📣โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม “ตลาดนัดงานอาชีพ “ เพื่อเป็นกิจกรรมที่จัดประสบการณ์ให้เกิดทักษะการเรียนรู้ พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง นักเรียนได้รู้จักการซ
#ร่วมสวดพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 19:00 น. นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน ฯ คณะครู บุคลากร และนักเรียน 🙏€
#ร่วมสวดพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 19:00 น. นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน ฯ คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมสวดพระพุทธ
#ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร https://www.moe.go.th/ ขอกราบถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววัน ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะ
กิจกรรม "เข้าวัด ทำวัตร วันพฤหัสบดี จังหวัดสุพรรณบุรี" วันที่ 15 ธันวาคม 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะครูฝ่าย ฝ่ายบริหารงานบุคคล เข้าร่วม กิจกรรม "เข้าวัด ทำวัตร วันพฤหัสบด
#กิจกรรมนาฎยดนตรีไทย ภายใต้โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรี - นาฎศิลป์สู่ความเป็นเลิศ ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2565 📣โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล จังหวัดเพชรบุรี และโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวั
#กิจกรรมนาฎยดนตรีไทย ภายใต้โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรี - นาฎศิลป์สู่ความเป็นเลิศ ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2565 วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2565 📣โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล จังหวัดเพชรบุรี และโรง
#กิจกรรม มารยาทงาม สืบสานวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2565 วันที่ 9 ธันวาคม 2565 👉โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมมารยาทงาม สืบสานวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2565 ♦️ โดยมีวัตถุประส
#กิจกรรมเกี่ยวกับการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล วันที่ 2 ธันวาคม 2565 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ว
# พิธีการวางพานพุ่มดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ พระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันที่ 2 ธันวาคม 2565 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้
#กิจกรรมจุดประกายความคิดเรียนรู้ทักษะ STEAM ระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 1-6 วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 13:00 น. 📣โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี และโรงเรียนออทิสติกสุพรรณบุรี ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี จัดก
#กิจกรรมจุดประกายความคิดเรียนรู้ทักษะ STEAM ระดับชั้นอนุบาล - ระดับชั้นประถมศึกษา 1-6 วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 9:30 น. 📣โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี และโรงเรียนออทิสติกสุพรรณบุรี ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุร
#จิตอาสาครั้งที่ 12/2565 วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้คณะครูฝ่ายบริหารงานวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ครั้งที่ 12/2565 ขยายพันธุ์สัตว์น้ำตามแหล่งธรรมชาติ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 🎉ร่วมแสดงความยินดี กับคณะครูและนักเรียน พร้อมมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณรางวัล ดังนี้ 👉รางวัลเกียรติบัตร "ครอบครัวคุณธรรม&
#นิเทศการเรียนการสอน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นางสาวปิยาภรณ์ วิสามารถ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ลงนิเทศติดตามการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษา
#นิเทศการเรียนการสอน วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นางรุ่งนภา จันทร์ตรา รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ลงนิเทศติดตามการเรียนการสอน กลุ่มงานอาชีพ โดยจ
“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนฯและครู ร่วมวางพวงมาลา วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ หอประชุมศรีสุพรรณ สำนักงานเขตพื้น
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 🎉👏ขอแสดงความยินดีกับ นายวัชระ หนูมงกุฎ ได้รับรางวัล ครูผู้สอน กิจการลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565 ณ หอประชุมศรีสุพรรณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
#กิจกรรมการเดินทางไกล และแรมคืน ลูกเสือ - เนตรนารี ระหว่างวันที่ 23- 25 พฤศจิกายน 2565 ------------------------------------------------ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 👉นำโดยนางสรวีย์ ดอกกุหลาบผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี
#กิจกรรมการเดินทางไกล และแรมคืน ลูกเสือ - เนตรนารี ระหว่างวันที่ 23- 25 พฤศจิกายน 2565 ------------------------------------------------ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 👉นำโดยนางสรวีย์ ดอกกุหลาบผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี
#กิจกรรมการเดินทางไกล และแรมคืน ลูกเสือ - เนตรนารี ระหว่างวันที่ 23- 25 พฤศจิกายน 2565 ------------------------------------------------ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 👉นำโดยนางสรวีย์ ดอกกุหลาบผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี
#กิจกรรมการเดินทางไกล และแรมคืน ลูกเสือ - เนตรนารี ระหว่างวันที่ 23- 25 พฤศจิกายน 2565 ------------------------------------------------ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 👉นำโดยนางสรวีย์ ดอกกุหลาบผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี
#กิจกรรมการเดินทางไกล และแรมคืน ลูกเสือ - เนตรนารี ระหว่างวันที่ 23- 25 พฤศจิกายน 2565 ------------------------------------------------ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 👉นำโดยนางสรวีย์ ดอกกุหลาบผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 #แสดงความยินกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาฟุตบอล เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ณ ประเทศเยอรมัน 🎉🏅 👉โดยครั้ง นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 🎉
เมื่อคุณพร้อม เราก็พร้อม มาวิ่งด้วยกัน ก้าวนี้เพื่อเด็กพิการ #ทันตาภิบาลสุพรรณบุรี #ภาควิชาทันตสาธารณสุขวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดสุพรรณบุรี #โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล #ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา5จังหวัดสุพรรณบุรี
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลจะงหวัดสุพรรณบุรี 🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาฟุตบอล 👉เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา Special Olympics World Summer Games 2023 Berlin ประเทศเยอรมัน จำนวน 3 คน 👉 นา
🎉ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิด การแข่งขัน The 9th Special Olympics Southeast Asia Unified 5-a-side Football Tournament 2022 ชมมินิคอนเสิร์ตศิลปิน GMMTV, BNK48 ทางทรูสปอร์ต 7 (True Sport 7) ช่อง 686 เสาร์ 12 พ.ย เริ่ม 18.30 ✌️
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้คณะครูฝ่ายบริหารงานบุคคล เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ครั้งที่ 11/2565 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด และกำจัดวัชพืชต่างๆ ณ บริ
📌นิเทศเอกสารประกอบงานวิชาการ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 👉👉มอบหมายให้ นางรุ่งนภา จันทร์ตรา รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ นิเทศเอกสารประกอบงานวิชาการ ประจำปีก
📌นิเทศติดตามงานโภชนาการ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เข้านิเทศติดตามงานโภชนาการ 👉เพื่อติดตามการจัดการอาหารกลางวันนักเ
📌โครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย "ธงไตรรงค์ ธำรงไทย" จากกระทรวงมหาดไทยว่า สำนักนายกรัฐมนตรี 🇳🇱🇳🇱🇳🇱 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลจังหวัดสุพรรณบุร
📣กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เปิดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2565 👉&
📣ฝากติดตามกิจกรรม #Fun Dee Minimarathon 2023 ก้าวนี้เพื่อเด็กพิการ #การวิ่งการกุศล พบกัน วันที่ 19 มีนาคม 2566....🏃🏃‍♀️🏃‍♂️
📌กิจกรรมหน้าแถว วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 กิจกรรมหน้าแถวยามเช้า ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีกิจกรรมดังนี้ - การฝึกเข้าแถว ฝึกการมีระเบียบ - การร้องเพลงชาติ - การสวดมนต์ไหว้พระ - การฝึกสมาธิ - วัดไข้และสุขอนามัย
📌ผู้อำนวยการฯ พบปะนักเรียนและคณะครูหน้าแถว วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พบปะนักเรียนและคณะครูหน้าแถว โดยให้นโยบายแก่ครูและนักเรียน ดังนี้ - การดูช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ถ่า
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:30 น. คณะผู้บริหาร รร.สพ.ป. นำโดยนางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการวันเพ็ญ แดงเสน เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน
📣รับรายงานตัวนักเรียนเข้าหอพักประจำภาคเรียนที่ 2/2565 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา รับรายตัวนักเรียนเข้าหอพั
📣รับรายงานตัวนักเรียนเข้าหอพักประจำภาคเรียนที่ 2/2565 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา รับรายตัวนักเรียนเข้าหอพั
📣รับรายงานตัวนักเรียนเข้าหอพักประจำภาคเรียนที่ 2/2565 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา รับรายตัวนักเรียนเข้าหอพัก
📣สำรวจพื้นที่จัดค่ายลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 👉มอบหมายให้ นางรุ่งนภา จันทร์ตรา รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมด้วยคณะครู ลงสำรวจพื้นที
📣รับรายงานตัวนักเรียนเข้าหอพักประจำภาคเรียนที่ 2/2565 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา รับรายตัวนักเรียนเข้าหอพัก
ยินดีต้อนรับเปิดเทอม 2/2565
วันที่ 24 ตุลาคม 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ได้มอบหมาย คณะครูและบุคลากรฝ่ายบริหารงานงบประมาณนโยบายและแผน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาครั้งที่ 10/2565 ปลูกต้นไม้สร้างพื้นที่สีเขียว ณ พื้นที่องค์การบริหารส
๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช น้อมเกล้าๆ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 🎉ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า นางสาวสุกัญญา จรัสวัฒน์ ที่กำลังศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาสื่อสารการกีฬา ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น3 ตติยดิเรกคุ
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 🎉👏ขอแสดงความยินดีกับ นายวัชระ หนูมงกุฎ ได้รับรางวัล ครูผู้สอน กิจการลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 13 ตุลาคม 2565 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบ
📣ขอแสดงความยินดีกับ นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี🎉🎉🎉 🏆ได้รับรางวัล ผลงานและนวัตกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับภาค ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ปีงบประมาณ พ
คณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ขอไว้อาลัย แด่ผู้เสียชีวิต และขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักจากเหตุการณ์ที่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
วันที่ 26 กันยายน 2565 คณะครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี เข้ารับการนิเทศติดตามการปฏิบัติการสอน ที่ผ่านการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ ตามหลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช 2561 รุ่นที่ 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 จำนวน 8 คน
วันที่ 23 กันยายน 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ คณะครู และบุคลากร ร่วมแสดงมุทิตาจิตให้ "ป้าอึ่ง" นางมนทิพย์ เผ่าพันธุ์ศร แม่ครัวประจำโรงอาหารในโอกาสเกษียณอา
วันที่ 23 กันยายน 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 23 กันยายน 2565 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม "วันธารน้ำใจ เพื่อพัฒนาเด็กพิการ ประจำปี 2565" #สู่อ้อมกอดโรงเรียนด้วยความรักและปลอดภัย สร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาเด็กพิการ ก่อเกิดความภาคภูมิใจในเด็กพิ
วันที่ 23 กันยายน 2565 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม "วันธารน้ำใจ เพื่อพัฒนาเด็กพิการ ประจำปี 2565" #สู่อ้อมกอดโรงเรียนด้วยความรักและปลอดภัย สร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาเด็กพิการ ก่อเกิดความภาคภูมิใจในเด็กพิ
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ในระดับช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3)ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน CPR ในวิชาลูกเสือ👉👉น้อมรับตามนโยบาย ตรีนุช มอบ สพฐ. - สอศ.สอนเด็กทั่วประเทศทำCPR ร่วมกับหน่วยงานสารารณสุขในพื้นที่ ฝึกอบรมให้นักเรียน ให
วันที่ 22 กันยายน 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ลงนิเทศติดตามการเรียนการสอน ในระดับชั้นปฐมวัย โดยจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity-based Learning : ABL) เน้นการฝึกปฏิบัติจริงปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรี
วันที่ 22 กันยายน 2565 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกัณหา คงหอม และนางสมพร อธิปัตยกุล เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) และนางสุธามาศน์ สุขเ
วันที่ 21 กันยายน 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี รับมอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยจากนายอำนาจ หนูมงกุฎ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักกับประวัติศาสตร์ของประเทศไทย
วันที่ 22 กันยายน 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นางสาววรรณพิมพ์ หนูมงกุฏ เข้ารับเกียรติบัตร โครงการขับเคลื่อนพัฒนา การจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ จังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรมการคัดเลือกผลงานแ
วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2565 👉นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นางนวพร รอดคุ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี และนางวราภรณ์ เมฆขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา
วันที่ 20 กันยายน 2565 👉👉สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษได้ประกาศแต่งตั้งให้ นางสาวกัณหา คงหอม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นคณะกรรมการประเมินฯ นางสาวทัศนีย์ ปันต๊ะ ตำแหน่งครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี เพื่อ
ขอเชิญร่วมกิจกรรม... 📌 #"วันธารน้ำใจ วันศุกร์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 🔻🔺เพื่อพัฒนาเด็กพิการ ประจำปี 2565" 👉👉#สู่อ้อมกอดโรงเรียนด้วยความรักและปลอดภัย สร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาเด็กพิการ ก่อเกิดความภาคภูม
วันที่ 17 กันยายน 2565 งานมุฑิตาจิตสมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และการศึกษาพิเศษ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่
17 กันยายน 2565 รวมพลคนกีฬา สมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และศึกษาพิเศษ ณ จังหวัดเชียงใหม่
17 กันยายน 2565 รวมพลคนกีฬา สมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และศึกษาพิเศษ ณ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 16 กันยายน 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนางสุธามาศน์ สุขเสพย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และคณะครู 👉👉เข้าร่วมพิธีรับมอบเกียรติบัตร "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 256
วันที่ 16 กันยายน 2565 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 🚩ขอแสดงความยินดี กับผู้ที่ได้เกียรติบัติผ่านการคัดสรรและคัดเลือกสมาชิกสมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และการศึกษาพิเศษ ♦️ผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานก
วันที่ 12- 16 กันยายน 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้คณะครูพานักเรียนเข้าร่วม อบรมหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น โครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ งานประดิษฐ์ตามสมัยนิยม ณ วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-
วันที่ 14 กันยายน 2565 นำโดยนางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นางรุ่งนภา จันทร์ตรา รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ คณะครู และนักเรียน เข้าศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งานวิชาการเกษตร ณ วัดญาณสังวรารา
วันที่ 14 กันยายน 2565 นำโดยนางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นางรุ่งนภา จันทร์ตรา รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ คณะครู และนักเรียน เข้ากราบนมัสการพระคุณพระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร จั
วันที่ 15 กันยายน 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ได้พบปะพี่น้องเครือข่ายการศึกษาพิเศษ จากแดนใต้ โรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช และโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา
วันที่ 15 กันยายน 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นางสุธามาศน์ สุขเสพย์ รองอำนวยการโรงเรียน ฯ และคณะครู นำของฝากจากท่าน ผอ.ส่งมอบให้คณะกรรมการและผู้ใหญ่ของชุมชน
วันที่ 14 สิงหาคม 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นางสาวปิยาภรณ์ วิสามารถ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมด้วยคณะครู เข้าศึกษาดูงาน "วงจรการกำจัดขยะ" ณ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล จังหวัดร
วันที่ 13 กันยายน 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นางนวพร รอดคุ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี และนางวราภรณ์ เมฆขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 12- 16 กันยายน 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้คณะครูพานักเรียนเข้าร่วม อบรมหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น โครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ กาแฟรุ่นสดรุ่นที่ 1 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-
วันที่ 13 กันยายน 2565 👉👉นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้ นางสาวปิยาภรณ์ วิสามารถ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ นำคณะครูฝ่ายบริหารงานทั่วไป 👉👉เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา คร
13 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. 🎉ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวนักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ได้รับรางวัล💕 #ครอบครัวคุณธรรม ระดับอำเภอ ปี 2565 โดยนางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุ
วันที่ 10 กันยายน 2565 คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 👉👉งานส่งเสริมอาชีพ เพื่อการมีงานทำ ได้พานักเรียนออกบูทขายของ "ตลาดนัดวัยเรียน Student market " เพื่อส่งเสริม หรือฝึกงานด้านการขาย การเรียนรู
กิจกรรมการเรียนการสอน วิชาลูกเสือสำรอง การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity-based Learning) โดยเน้นการฝึกปฏิบัติจริงปฏิบัติ
วันที่ 7 กันยายน 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และคณะครู 👉👉ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวพิกุล ทำบุญตอบ เข้ารับตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้น
วันที่ 7 กันยายน 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ 👉👉ร่วมประชุมคณะครูหอพัก ภายใต้กระบวนการบริหารการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยใช้วงจรบริหารงานคุณภาพ PD
วันที่ 7 กันยายน 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้คณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ มอบเกียรติบัตร รางวัลข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ของ กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานก
วันที่ 3-5 กันยายน 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นางสุธามาศน์ สุขเสพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯและคณะครูฝ่ายบริหารงานงบประมาณนโยบายและแผน เข้าร่วมจัดทำแผนพัฒนาการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567 ตามระ
วันที่ 5 กันยายน 2565 👉👉นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ได้หมอบหมายให้นางสาวกัณหา คงหอม รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ นำคณะครูร่วม "บริจาคโลหิต ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ " ณ ปั้ม ปตท. (ปลาใหญ
วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 🎉🎉นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 👉👉เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ครูดีไม่มีอบายมุข รุ่นที่ 11 ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 07.00 น. นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรม “แต่งชุดไทย ทำบุญตักบาตร ไหว้พระธาตุ ย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองสุพรรณ” ณ วัด
ขอเชิญร่วมกิจกรรม... 📌 #"วันธารน้ำใจ วันศุกร์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 🔻🔺เพื่อพัฒนาเด็กพิการ ประจำปี 2565" 👉👉#สู่อ้อมกอดโรงเรียนด้วยความรักและปลอดภัย สร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาเด็กพิการ ก่อเกิดความภาคภูม
วันที่ 27 สิงหาคม 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน ฯ และคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 1 ณ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมCopyright © 2010 All Rights Reserved.