ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ระบบโปรแกรม SET
น้ำดื่มขุนไกร
งานเกษตรกรรม
งานคาร์แคร์
คอนเฟรกคาราเมล
งานภาพนูนต่ำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี


วันที่ 22 กันยายน 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ลงนิเทศติดตามการเรียนการสอน ในระดับชั้นปฐมวัย โดยจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity-based Learning : ABL) เน้นการฝึกปฏิบัติจริงปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรี

วันที่ 22 กันยายน 2565

นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 

ลงนิเทศติดตามการเรียนการสอนในระดับชั้นปฐมวัย โดยจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity-based Learning : ABL) เน้นการฝึกปฏิบัติจริงปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และแก้ปัญหาได้

ความเคลื่อนไหวของเรา

“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนฯและครู ร่วมวางพวงมาลา วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ หอประชุมศรีสุพรรณ สำนักงานเขตพื้น
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 🎉👏ขอแสดงความยินดีกับ นายวัชระ หนูมงกุฎ ได้รับรางวัล ครูผู้สอน กิจการลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565 ณ หอประชุมศรีสุพรรณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
#กิจกรรมการเดินทางไกล และแรมคืน ลูกเสือ - เนตรนารี ระหว่างวันที่ 23- 25 พฤศจิกายน 2565 ------------------------------------------------ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 👉นำโดยนางสรวีย์ ดอกกุหลาบผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี
#กิจกรรมการเดินทางไกล และแรมคืน ลูกเสือ - เนตรนารี ระหว่างวันที่ 23- 25 พฤศจิกายน 2565 ------------------------------------------------ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 👉นำโดยนางสรวีย์ ดอกกุหลาบผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี
#กิจกรรมการเดินทางไกล และแรมคืน ลูกเสือ - เนตรนารี ระหว่างวันที่ 23- 25 พฤศจิกายน 2565 ------------------------------------------------ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 👉นำโดยนางสรวีย์ ดอกกุหลาบผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี
#กิจกรรมการเดินทางไกล และแรมคืน ลูกเสือ - เนตรนารี ระหว่างวันที่ 23- 25 พฤศจิกายน 2565 ------------------------------------------------ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 👉นำโดยนางสรวีย์ ดอกกุหลาบผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี
#กิจกรรมการเดินทางไกล และแรมคืน ลูกเสือ - เนตรนารี ระหว่างวันที่ 23- 25 พฤศจิกายน 2565 ------------------------------------------------ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 👉นำโดยนางสรวีย์ ดอกกุหลาบผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 #แสดงความยินกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาฟุตบอล เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ณ ประเทศเยอรมัน 🎉🏅 👉โดยครั้ง นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 🎉
เมื่อคุณพร้อม เราก็พร้อม มาวิ่งด้วยกัน ก้าวนี้เพื่อเด็กพิการ #ทันตาภิบาลสุพรรณบุรี #ภาควิชาทันตสาธารณสุขวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดสุพรรณบุรี #โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล #ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา5จังหวัดสุพรรณบุรี
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลจะงหวัดสุพรรณบุรี 🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาฟุตบอล 👉เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา Special Olympics World Summer Games 2023 Berlin ประเทศเยอรมัน จำนวน 3 คน 👉 นา
🎉ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิด การแข่งขัน The 9th Special Olympics Southeast Asia Unified 5-a-side Football Tournament 2022 ชมมินิคอนเสิร์ตศิลปิน GMMTV, BNK48 ทางทรูสปอร์ต 7 (True Sport 7) ช่อง 686 เสาร์ 12 พ.ย เริ่ม 18.30 ✌️
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้คณะครูฝ่ายบริหารงานบุคคล เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ครั้งที่ 11/2565 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด และกำจัดวัชพืชต่างๆ ณ บริ
📌นิเทศเอกสารประกอบงานวิชาการ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 👉👉มอบหมายให้ นางรุ่งนภา จันทร์ตรา รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ นิเทศเอกสารประกอบงานวิชาการ ประจำปีก
📌นิเทศติดตามงานโภชนาการ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เข้านิเทศติดตามงานโภชนาการ 👉เพื่อติดตามการจัดการอาหารกลางวันนักเ
📌โครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย "ธงไตรรงค์ ธำรงไทย" จากกระทรวงมหาดไทยว่า สำนักนายกรัฐมนตรี 🇳🇱🇳🇱🇳🇱 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลจังหวัดสุพรรณบุร
📣กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เปิดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2565 👉&
📣ฝากติดตามกิจกรรม #Fun Dee Minimarathon 2023 ก้าวนี้เพื่อเด็กพิการ #การวิ่งการกุศล พบกัน วันที่ 19 มีนาคม 2566....🏃🏃‍♀️🏃‍♂️
📌กิจกรรมหน้าแถว วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 กิจกรรมหน้าแถวยามเช้า ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีกิจกรรมดังนี้ - การฝึกเข้าแถว ฝึกการมีระเบียบ - การร้องเพลงชาติ - การสวดมนต์ไหว้พระ - การฝึกสมาธิ - วัดไข้และสุขอนามัย
📌ผู้อำนวยการฯ พบปะนักเรียนและคณะครูหน้าแถว วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พบปะนักเรียนและคณะครูหน้าแถว โดยให้นโยบายแก่ครูและนักเรียน ดังนี้ - การดูช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ถ่า
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:30 น. คณะผู้บริหาร รร.สพ.ป. นำโดยนางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการวันเพ็ญ แดงเสน เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน
📣รับรายงานตัวนักเรียนเข้าหอพักประจำภาคเรียนที่ 2/2565 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา รับรายตัวนักเรียนเข้าหอพั
📣รับรายงานตัวนักเรียนเข้าหอพักประจำภาคเรียนที่ 2/2565 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา รับรายตัวนักเรียนเข้าหอพั
📣รับรายงานตัวนักเรียนเข้าหอพักประจำภาคเรียนที่ 2/2565 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา รับรายตัวนักเรียนเข้าหอพัก
📣สำรวจพื้นที่จัดค่ายลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 👉มอบหมายให้ นางรุ่งนภา จันทร์ตรา รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมด้วยคณะครู ลงสำรวจพื้นที
📣รับรายงานตัวนักเรียนเข้าหอพักประจำภาคเรียนที่ 2/2565 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา รับรายตัวนักเรียนเข้าหอพัก
ยินดีต้อนรับเปิดเทอม 2/2565
วันที่ 24 ตุลาคม 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ได้มอบหมาย คณะครูและบุคลากรฝ่ายบริหารงานงบประมาณนโยบายและแผน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาครั้งที่ 10/2565 ปลูกต้นไม้สร้างพื้นที่สีเขียว ณ พื้นที่องค์การบริหารส
๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช น้อมเกล้าๆ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 🎉ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า นางสาวสุกัญญา จรัสวัฒน์ ที่กำลังศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาสื่อสารการกีฬา ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น3 ตติยดิเรกคุ
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 🎉👏ขอแสดงความยินดีกับ นายวัชระ หนูมงกุฎ ได้รับรางวัล ครูผู้สอน กิจการลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 13 ตุลาคม 2565 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบ
📣ขอแสดงความยินดีกับ นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี🎉🎉🎉 🏆ได้รับรางวัล ผลงานและนวัตกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับภาค ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ปีงบประมาณ พ
คณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ขอไว้อาลัย แด่ผู้เสียชีวิต และขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักจากเหตุการณ์ที่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
วันที่ 26 กันยายน 2565 คณะครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี เข้ารับการนิเทศติดตามการปฏิบัติการสอน ที่ผ่านการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ ตามหลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช 2561 รุ่นที่ 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 จำนวน 8 คน
วันที่ 23 กันยายน 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ คณะครู และบุคลากร ร่วมแสดงมุทิตาจิตให้ "ป้าอึ่ง" นางมนทิพย์ เผ่าพันธุ์ศร แม่ครัวประจำโรงอาหารในโอกาสเกษียณอา
วันที่ 23 กันยายน 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 23 กันยายน 2565 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม "วันธารน้ำใจ เพื่อพัฒนาเด็กพิการ ประจำปี 2565" #สู่อ้อมกอดโรงเรียนด้วยความรักและปลอดภัย สร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาเด็กพิการ ก่อเกิดความภาคภูมิใจในเด็กพิ
วันที่ 23 กันยายน 2565 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม "วันธารน้ำใจ เพื่อพัฒนาเด็กพิการ ประจำปี 2565" #สู่อ้อมกอดโรงเรียนด้วยความรักและปลอดภัย สร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาเด็กพิการ ก่อเกิดความภาคภูมิใจในเด็กพิ
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ในระดับช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3)ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน CPR ในวิชาลูกเสือ👉👉น้อมรับตามนโยบาย ตรีนุช มอบ สพฐ. - สอศ.สอนเด็กทั่วประเทศทำCPR ร่วมกับหน่วยงานสารารณสุขในพื้นที่ ฝึกอบรมให้นักเรียน ให
วันที่ 22 กันยายน 2565 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกัณหา คงหอม และนางสมพร อธิปัตยกุล เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) และนางสุธามาศน์ สุขเ
วันที่ 21 กันยายน 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี รับมอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยจากนายอำนาจ หนูมงกุฎ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักกับประวัติศาสตร์ของประเทศไทย
วันที่ 22 กันยายน 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นางสาววรรณพิมพ์ หนูมงกุฏ เข้ารับเกียรติบัตร โครงการขับเคลื่อนพัฒนา การจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ จังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรมการคัดเลือกผลงานแ
วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2565 👉นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นางนวพร รอดคุ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี และนางวราภรณ์ เมฆขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา
วันที่ 20 กันยายน 2565 👉👉สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษได้ประกาศแต่งตั้งให้ นางสาวกัณหา คงหอม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นคณะกรรมการประเมินฯ นางสาวทัศนีย์ ปันต๊ะ ตำแหน่งครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี เพื่อ
ขอเชิญร่วมกิจกรรม... 📌 #"วันธารน้ำใจ วันศุกร์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 🔻🔺เพื่อพัฒนาเด็กพิการ ประจำปี 2565" 👉👉#สู่อ้อมกอดโรงเรียนด้วยความรักและปลอดภัย สร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาเด็กพิการ ก่อเกิดความภาคภูม
วันที่ 17 กันยายน 2565 งานมุฑิตาจิตสมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และการศึกษาพิเศษ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่
17 กันยายน 2565 รวมพลคนกีฬา สมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และศึกษาพิเศษ ณ จังหวัดเชียงใหม่
17 กันยายน 2565 รวมพลคนกีฬา สมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และศึกษาพิเศษ ณ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 16 กันยายน 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนางสุธามาศน์ สุขเสพย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และคณะครู 👉👉เข้าร่วมพิธีรับมอบเกียรติบัตร "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 256
วันที่ 16 กันยายน 2565 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 🚩ขอแสดงความยินดี กับผู้ที่ได้เกียรติบัติผ่านการคัดสรรและคัดเลือกสมาชิกสมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และการศึกษาพิเศษ ♦️ผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานก
วันที่ 12- 16 กันยายน 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้คณะครูพานักเรียนเข้าร่วม อบรมหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น โครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ งานประดิษฐ์ตามสมัยนิยม ณ วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-
วันที่ 14 กันยายน 2565 นำโดยนางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นางรุ่งนภา จันทร์ตรา รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ คณะครู และนักเรียน เข้าศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งานวิชาการเกษตร ณ วัดญาณสังวรารา
วันที่ 14 กันยายน 2565 นำโดยนางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นางรุ่งนภา จันทร์ตรา รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ คณะครู และนักเรียน เข้ากราบนมัสการพระคุณพระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร จั
วันที่ 15 กันยายน 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ได้พบปะพี่น้องเครือข่ายการศึกษาพิเศษ จากแดนใต้ โรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช และโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา
วันที่ 15 กันยายน 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นางสุธามาศน์ สุขเสพย์ รองอำนวยการโรงเรียน ฯ และคณะครู นำของฝากจากท่าน ผอ.ส่งมอบให้คณะกรรมการและผู้ใหญ่ของชุมชน
วันที่ 14 สิงหาคม 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นางสาวปิยาภรณ์ วิสามารถ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมด้วยคณะครู เข้าศึกษาดูงาน "วงจรการกำจัดขยะ" ณ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล จังหวัดร
วันที่ 13 กันยายน 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นางนวพร รอดคุ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี และนางวราภรณ์ เมฆขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 12- 16 กันยายน 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้คณะครูพานักเรียนเข้าร่วม อบรมหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น โครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ กาแฟรุ่นสดรุ่นที่ 1 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-
วันที่ 13 กันยายน 2565 👉👉นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้ นางสาวปิยาภรณ์ วิสามารถ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ นำคณะครูฝ่ายบริหารงานทั่วไป 👉👉เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา คร
13 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. 🎉ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวนักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ได้รับรางวัล💕 #ครอบครัวคุณธรรม ระดับอำเภอ ปี 2565 โดยนางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุ
วันที่ 10 กันยายน 2565 คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 👉👉งานส่งเสริมอาชีพ เพื่อการมีงานทำ ได้พานักเรียนออกบูทขายของ "ตลาดนัดวัยเรียน Student market " เพื่อส่งเสริม หรือฝึกงานด้านการขาย การเรียนรู
กิจกรรมการเรียนการสอน วิชาลูกเสือสำรอง การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity-based Learning) โดยเน้นการฝึกปฏิบัติจริงปฏิบัติ
วันที่ 7 กันยายน 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และคณะครู 👉👉ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวพิกุล ทำบุญตอบ เข้ารับตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้น
วันที่ 7 กันยายน 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ 👉👉ร่วมประชุมคณะครูหอพัก ภายใต้กระบวนการบริหารการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยใช้วงจรบริหารงานคุณภาพ PD
วันที่ 7 กันยายน 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้คณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ มอบเกียรติบัตร รางวัลข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ของ กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานก
วันที่ 3-5 กันยายน 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นางสุธามาศน์ สุขเสพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯและคณะครูฝ่ายบริหารงานงบประมาณนโยบายและแผน เข้าร่วมจัดทำแผนพัฒนาการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567 ตามระ
วันที่ 5 กันยายน 2565 👉👉นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ได้หมอบหมายให้นางสาวกัณหา คงหอม รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ นำคณะครูร่วม "บริจาคโลหิต ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ " ณ ปั้ม ปตท. (ปลาใหญ
วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 🎉🎉นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 👉👉เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ครูดีไม่มีอบายมุข รุ่นที่ 11 ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 07.00 น. นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรม “แต่งชุดไทย ทำบุญตักบาตร ไหว้พระธาตุ ย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองสุพรรณ” ณ วัด
ขอเชิญร่วมกิจกรรม... 📌 #"วันธารน้ำใจ วันศุกร์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 🔻🔺เพื่อพัฒนาเด็กพิการ ประจำปี 2565" 👉👉#สู่อ้อมกอดโรงเรียนด้วยความรักและปลอดภัย สร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาเด็กพิการ ก่อเกิดความภาคภูม
วันที่ 27 สิงหาคม 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน ฯ และคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 1 ณ โรงเรียนสมเด็จพระปิยม
วันที่ 23 สิงหาคม 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรรณบุรี ได้มอบหมายให้คณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูเข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาดูงานฝ่ายบริห
วันที่ 25 สิงหาคม 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วม🏆 พิธีมอบรางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 (Moral Awards 2021) ในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12 #สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่12 #อยู่รอด
📣📣รอเข้ารับรางวัล #ผลประกาศจากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 👉👉ได้รับรางวัลรางวัลคุณธรรมอวอร์ด ประจำปี 2564 ประเภทชุมชนและองค์กร ตามที่ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
วันที่ 24 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ทำการคัดเลือกผลงาน "ครอบครัวคุณธรรม" ในระดับสถานศึกษา จากผลงาน ที่ครูประจำชั้นร่วมส่งประกวดผลงาน จำนวนทั้งสิ้น 11 ครอบครัว ให้เหลือเพียง 1 ครอบครัวเท่านั้น ที่ผ่านการคัดเลือ
วันที่ 23 สิงหาคม 2565 นางสาวกัณหา คงหอม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นางหทัยทิพย์ หนูมงกุฎ ครูชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นวิทยากร โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพกิจกรรมการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทา
📣📣#ผลประกาศจากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 👉👉ได้รับรางวัลรางวัลคุณธรรมอวอร์ด ประจำปี 2564 ประเภทชุมชนและองค์กร ตามที่ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
VTR IQA AWARD 📣📣โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรีผ่านการประเมิน และได้รับรางวัล IQA AWARD ระดับยอดเยียม ประจำปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาจัดการศึกษาเฉพาะความพิการ จากสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
📣📣ผลประกาศรางวัล IQA AWARDโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 👉👉ผ่านการประเมิน และได้รับรางวัล IQA AWARD ระดับยอดเยียม ประจำปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาจัดการศึกษาเฉพาะความพิการ จากสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำ
ในวันที่ 17- 19 สิงหาคม 2565 #ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี จัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2565 👉👉โดยนางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวกัณหา คงหอม รองผู้อำนวยการโรงเรี
ในวันที่ 17- 19 สิงหาคม 2565 #ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี จัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2565 👉👉โดยนางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวกัณหา คงหอม รองผู้อำนวยการโรงเรี
วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้ นางสุธามาศน์ สุขเสพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฯ เข้าร่วมงาน พิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา
วันที่ 15 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ประเมินเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 โดยมีนางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 15 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ประเมินเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 โดยมีนางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 15 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ประเมินเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 โดยมีนางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 12 สิงหาคม 2565 :ช่วงค่ำ นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ คณะครูฝ่ายกิจการนักเรียน เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเ
12 สิงหาคม 2565 : ช่วงเช้า 📣 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ คณะครูฝ่ายกิจการนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่อง
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 🎉ขอแสดงความยินดี กับนายวัชระ หนูมงกุฎ🎉 ได้รับโล่เกียรติคุณ "เป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ปี 2564" จากสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพ
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง " 12 สิงหาคม 2565 " เพื่อถวายความจงรักภั
วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 11:00 น. 👉👉นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และคณะครู 📌ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัล (IQA AWRAD) ปร
วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และคณะครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู ผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากลุ่มสถานศึกษา โดยมีสถานศึกษาเข้าร่วมคั
👉👉ผลประกาศกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 1 #เรื่อง ผลการพิจารณาคัดสรรสมาชิกชาวศึกษาสงเคราะห์และศึกษาพิเศษผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2565 ระดับกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 1 #โรงเรียนสุพรรณบุรี
วันที่ 3 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ขอพขอบพระคุณ นายธนานนท์ รัตนาเดชาชัย อัยการจังหวัดสุพรรณบุรี นายชญานนท์ พยาเวช อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงจังหวัดสุพรรณบุรี นายปณิตน จารุเวษศรี อัยการจังหวัดคดีเยาวชน และครอบครัวจังหวัดสุพ
ขอเชิญร่วมกิจกรรม... 📌 #"วันธารน้ำใจ วันศุกร์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 🔻🔺เพื่อพัฒนาเด็กพิการ ประจำปี 2565" 👉👉#สู่อ้อมกอดโรงเรียนด้วยความรักและปลอดภัย สร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาเด็กพิการ ก่อเกิดความภาคภูม
วันที่ 27 กรกฏาคม 2565 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 1
วันที่ 27 กรกฏาคม 2565 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 1
วันที่ 25 กรกฏาคม 2565 ฝ่ายบริหารงานบุคคล ร่วมมือกับคณะครูที่ปรึกษาระดับสายชั้น โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี โดยทีมนำ พาเพื่อนครูทำ จัดอบรมให้ความรู้ในการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ปี 2565 ณ หอประชุม 2 ชั้น
วันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้ นางสาวปิยาภรณ์ วิสามารถ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฯ กล่าวเปิดพิธี การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายและการจัดทำแผนปฏิบั
วันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้ นางสาวปิยาภรณ์ วิสามารถ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฯ กล่าวเปิดพิธี การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายและการจัดทำแผนปฏิบัCopyright © 2010 All Rights Reserved.