ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ระบบโปรแกรม SET
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี


วันที่ 8 กันยายน 2564 🚩ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มดงาน คณะครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรรบุรี "รวมพลัง ร่วมด้วย ช่วยกัน " ปรับภูมิทัศน์โรงเรียนให้น่าอยู่

วันที่ 8 กันยายน 2564

🚩ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

มดงาน คณะครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรรบุรี "รวมพลัง ร่วมด้วย ช่วยกัน " ปรับภูมิทัศน์โรงเรียนให้น่าอยู่


 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป / งาน / โครงการ / กิจกรรม

#ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานดูแลหอพัก ร่วมกับฝ่ายบริหารงานบุคคล วันที่ 19 ธันวาคม 2566 ภาคบ่าย ♦️โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี และโรงเรียนออทิสติกสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมอบรม “นักเรียนมีสุข ปลอดภัยในโรงเรียน” กลุ่มข้าราชการครู พนัก
#ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานปรับปรุงอาคารสถานที่ วันที่ 5 ตุลาคม 2566 ♦️นำโดยนางสาวปิยาภรณ์ วิสามารถ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี และคณะครู ร่วมกันปรับปรุงอาคารสถานที่ โดยติดโคมไฟโซล่าเซลล์ หรือ โคมไฟพลังเเสงอา
#ฝ่ายบริหารงานทั่วไป :งานอาคารสถานที่ วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. 👉คณะครูและบุคคลกรโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
# ฝ่ายบริหารงานทั่วไป วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 13:00 น. 👉นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน ฯ ร่วมประชุมคณะครูประจำหอพัก เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ภายใต้กร
#ฝ่ายบริหารงานทั่วไป วันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ลงสำรวจและให้กำลังใจ คณะครูฝ่ายบริหารงานทั่วไป (งานอาคารสถานที่) ร่วมกันวางระบบท่อน้ำ
วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้คณะครูฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระช
วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เนื่องในวันเฉลิมชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 เฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา ข้าพระพุทธเจ้า นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จั
#ฝ่ายบริหารงานทั่วไป วันที่ 22 มิถุนายน 2565 คณะครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกันปรับปรุงอาคารสถานที่และภูมิทัศน์รอบๆโรงเรียน
วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09:30 น. #ฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ได้หมอบหมายให้ นางสาวปิยาภรณ์ วิสามารถ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และคณะครู นำผลไม้ร่วมทำบุญครบรอบ 23 ปี ณ ศูนย์การศึกษ
#ฝ่ายบริหารงานทั่วไป คณะครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกันปรับปรุงอาคารสถานที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565
วันที่ 7 เมษายน 2565 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ครั้งที่ 3 เข้าร่วมกับหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
#ฝ่ายบริหารทั่วไป วันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 🧯กิจกรรมการฝึกปฏิบัติการหนีอัคคีภัย วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้ครูและนักเรียนรู้วิธีการป้องกันตนเองเมื่อเกิดอัคคีภัย 2.นักเรียนสามารถป้องกันและช่วยเหลือตนเ
วันที่ 22 กันยายน 2564 #ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับรางวัล #สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2564 2 ปีติดต่อกัน โดยนางสาวปิยาภรณ์ วิสามารถ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อยกย่อง เชิด
🚩โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี #ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่ ตามจุดต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมใช้งาน สะอาดตา และปลอดภัย โดยปฏิบัติงานตามเงื่อนไขการป้องกันในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.