ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


VTR การประเมินคุณภาพฯ:ตรวจเยี่ยม Online
ระบบโปรแกรม SET
ห้องเรียน ON-DEMAND
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการ
ระบบสารสนเทศงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ระบบรายงานการปฏิบัติงานของครู
ระบบสารสนเทศพัฒนาบุคลากร
ลงเวลาทำงานออนไลน์
น้ำดื่มขุนไกร
งานเกษตรกรรม
งานคาร์แคร์
คอนเฟรกคาราเมล
งานภาพนูนต่ำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี


จดหมายข่าวโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ปีที่ 4 ฉบับที่ 17 เดือนสิงหาคม 2564 วันที่ 28 สิงหาคม 2564 โรงเรียนสุพรรณบุรีปีญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี นำโดยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนได้ร้วมกันคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อนำส่งขวดน้ำพลาสติ

จดหมายข่าวโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ปีที่ 4 ฉบับที่ 17 เดือนสิงหาคม 2564  
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี

ขอแสดงความยินดี คุณครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ผลการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2564
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ปีที่ 4 ฉบับที่ 18 เดือนสิงหาคม 2564
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ปีที่ 4 ฉบับที่ 16 เดือนสิงหาคม 2564 การประเมินครูผู้ช่วยผ่านระบบ google meet article
วันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 13:00 น. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานในสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ทางระบบ Video Conference โดยใช้แอปพลิเคชั่น Z
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลปีที่ 3 ฉบับที่ 30 เดือนเมษายน 2564 article
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลปีที่ 3 ฉบับที่ 19 เดือนเมษายน 2564 article
จดหมายข่าว ฉบับที่ 27 เดือนมีนาคม 2564 วันที่ 31 มีนาคม 2564 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือสำรอง (Day Camp) article
จดหมายข่าว ปีที่ 3 ฉบับที่ 24 เดือนมีนาคม 2564 นักเรียนก้าวทันยุติการรังแกในโรงเรียนและโซเชียบทอดกัน article
วันที่ 2 มีนาคม 2564 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูพี่เลี้ยงและนักศึกษาฝึกสอน ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเพื่อติดตามการนิเทศนัก article
วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ลงตรวจพื้นที่โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญา นุกูล เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนออทิสติกสุพรรณบุรี ณ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี article
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 article
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 กุมภาพัน์ 2564 article
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือนมกราคม 2564 article
แจ้งผู้ปกครองทุกท่าน โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 4 - 31 มกราคม พ.ศ. 2564 ฯ article
ศบค. ประกาศ ยกระดับ 28 จังหวัด เป็น "พื้นที่ควบคุมสูงสุด" เริ่ม 4 ม.ค. 2564 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด ของเชื้อโควิด-19
ประกาศมาตรการป้องกัน COVIC-19 ของโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี article
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ปีที่ 2 ฉบับที่ 36 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 article
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ปีที่ 2 ฉบับที่ 35 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 article
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ปีที่ 2 ฉบับที่ 34 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 article
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ปีที่ 2 ฉบับที่ 33 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 article
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ปีที่ 2 ฉบับที่ 32 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 article
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ปีที่ 2 ฉบับที่ 31 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.