ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


VTR การประเมินคุณภาพฯ:ตรวจเยี่ยม Online
ระบบโปรแกรม SET
ห้องเรียน ON-DEMAND
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการ
ระบบสารสนเทศงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ระบบรายงานการปฏิบัติงานของครู
ระบบสารสนเทศพัฒนาบุคลากร
ลงเวลาทำงานออนไลน์
น้ำดื่มขุนไกร
งานเกษตรกรรม
งานคาร์แคร์
คอนเฟรกคาราเมล
งานภาพนูนต่ำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี


🚩โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี #ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่ ตามจุดต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมใช้งาน สะอาดตา และปลอดภัย โดยปฏิบัติงานตามเงื่อนไขการป้องกันในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด article

 

 

🚩โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 

#ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่ ตามจุดต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมใช้งาน สะอาดตา และปลอดภัย

โดยปฏิบัติงานตามเงื่อนไขการป้องกันในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19
 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป / งาน / โครงการ / กิจกรรม
Copyright © 2010 All Rights Reserved.