ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


VTR การประเมินคุณภาพฯ:ตรวจเยี่ยม Online
ระบบโปรแกรม SET
ห้องเรียน ON-DEMAND
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการ
ระบบสารสนเทศงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ระบบรายงานการปฏิบัติงานของครู
ระบบสารสนเทศพัฒนาบุคลากร
ลงเวลาทำงานออนไลน์
น้ำดื่มขุนไกร
งานเกษตรกรรม
งานคาร์แคร์
คอนเฟรกคาราเมล
งานภาพนูนต่ำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี


กิจกรรมพิธีไหว้ครูออนไลน์ 2564

 

โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี

ขอเชิญชวนนักเรียน ร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครูออนไลน์

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

 

 


ชื่อ-สกุล (นักเรียน) :  *
ระดับชั้น/ห้องเรียน :
คำอวยพร : 1.ขอบพระคุณคุณครูที่อบรมสั่งสอนให้ศิษย์เป็นคนดี และมีความรู้
2.ขอบพระคุณคุณครูที่เป็นแสงสว่างสู่ความเจริญรุ่งเรืองและดีงาม
3.หนูรักคุณครู จะเป็นเด็กดี ตั้งใจเรียน และเป็นคนดี
4.ขอให้คุณครูเป็นแสงสว่างแห่งความรัก ความเมตตา และความเจริญรุ่งเรือง


Copyright © 2010 All Rights Reserved.