ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ระบบโปรแกรม SET
น้ำดื่มขุนไกร
งานเกษตรกรรม
งานคาร์แคร์
คอนเฟรกคาราเมล
งานภาพนูนต่ำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี


กิจกรรมพิธีไหว้ครูออนไลน์ 2565

 

โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี

ขอเชิญชวนนักเรียน ร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครูออนไลน์

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

 

 ปาเจราจริยาโหนติ คุณุตตรานุสาสกา ปัญญาวุฒิกเร เต เต ทินโนวาเท นมามิหัง

 


ชื่อ-สกุล (นักเรียน) :  *
ระดับชั้น/ห้องเรียน :  *
คำอวยพร : 1.ครูอาจารย์เป็นผู้ทรงคุณอันประเสริฐยิ่ง เป็นผู้พร่ำสอนศิลปวิทยากร ข้าพเจ้าขอนอบน้อมเหล่านั้น ผู้ให้โอวาท ผู้ทำให้ปัญญาเจริญ ข้าพเจ้าขอกราบไหว้ครู อาจารย์เหล่านั้น ด้วยความเคารพ
2.ครูคือผู้ให้วิชา ให้ชีวิต ให้ศิษย์เสมอมา ขอบูชาครู
3.ข้าพเจ้าจะเป็นคนดี ตั้งใจเรียน มีความกตัญญู


Copyright © 2010 All Rights Reserved.