ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ระบบโปรแกรม SET
น้ำดื่มขุนไกร
งานเกษตรกรรม
งานคาร์แคร์
คอนเฟรกคาราเมล
งานภาพนูนต่ำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี


จดหมายข่าว ปีที่ 3 ฉบับที่ 24 เดือนมีนาคม 2564 นักเรียนก้าวทันยุติการรังแกในโรงเรียนและโซเชียบทอดกัน article

จดหมายข่าว ปีที่ 3 ฉบับที่ 24 เดือนมีนาคม 2564

นักเรียนก้าวทันยุติการรังแกในโรงเรียนและโซเชียลมิเดีย

 
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลปีที่ 3 ฉบับที่ 30 เดือนเมษายน 2564 article
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลปีที่ 3 ฉบับที่ 19 เดือนเมษายน 2564 article
จดหมายข่าว ฉบับที่ 27 เดือนมีนาคม 2564 วันที่ 31 มีนาคม 2564 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือสำรอง (Day Camp) article
วันที่ 2 มีนาคม 2564 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูพี่เลี้ยงและนักศึกษาฝึกสอน ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเพื่อติดตามการนิเทศนัก article
วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ลงตรวจพื้นที่โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญา นุกูล เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนออทิสติกสุพรรณบุรี ณ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี article
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 article
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 กุมภาพัน์ 2564 article
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือนมกราคม 2564 article
แจ้งผู้ปกครองทุกท่าน โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 4 - 31 มกราคม พ.ศ. 2564 ฯ article
ศบค. ประกาศ ยกระดับ 28 จังหวัด เป็น "พื้นที่ควบคุมสูงสุด" เริ่ม 4 ม.ค. 2564 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด ของเชื้อโควิด-19
ประกาศมาตรการป้องกัน COVIC-19 ของโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี article
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ปีที่ 2 ฉบับที่ 36 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 article
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ปีที่ 2 ฉบับที่ 35 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 article
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ปีที่ 2 ฉบับที่ 34 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 article
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ปีที่ 2 ฉบับที่ 33 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 article
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ปีที่ 2 ฉบับที่ 32 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 article
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ปีที่ 2 ฉบับที่ 31 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.