ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


VTR การประเมินคุณภาพฯ:ตรวจเยี่ยม Online
ระบบโปรแกรม SET
ห้องเรียน ON-DEMAND
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการ
ระบบสารสนเทศงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ระบบรายงานการปฏิบัติงานของครู
ระบบสารสนเทศพัฒนาบุคลากร
ลงเวลาทำงานออนไลน์
น้ำดื่มขุนไกร
งานเกษตรกรรม
งานคาร์แคร์
คอนเฟรกคาราเมล
งานภาพนูนต่ำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี


วีดีโอกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาคอมพิวเตอร์ เกมจับคู่รูปภาพกับรูปภาพ (อุปกรณ์คอมพิวเตอร์)
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ / งาน / โครงการ / กิจกรรม

วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นิเทศการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2564
วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นิเทศการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2564
วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นิเทศการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2564 article
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี #ฝ่ายบริหารงานวิชาการ: ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ในการจัดทำ โครงการสวนพฤกษศาสตร์ 🌴🌱🌿🍀🌵 ผู้รับผิดชอบโดย: นายอภิสิทธิ์ บุญมาก พร้อมคณะ article
วีดีโอกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มทักษะการเคลื่อนไหว สาระที่ 3 ดนตรี
วีดีโอกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มทักษะวิชาการ เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
วีดีโอการสอนการทำตารางงาน
วีดีโอการสอนการประดิษฐ์กล่องการบ้าน
วีดีโอการสอนโดยใช้กล่องการบ้าน
การจัดการเรียนการสอนช่วงโควิด/LEARN @ HOMECopyright © 2010 All Rights Reserved.