ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ระบบโปรแกรม SET
น้ำดื่มขุนไกร
งานเกษตรกรรม
งานคาร์แคร์
คอนเฟรกคาราเมล
งานภาพนูนต่ำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี


ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี
ที่
ชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
นายประหยัด ทรงคำ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
๑๖ ธ.ค. ๒๕๔๑ - ๑๔ ธ.ค. ๒๕๔๔
นายสถาพร วิสามารถ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
๑๗ ธ.ค. ๒๕๔๔ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑
นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
๙ พ.ย. ๒๕๖๑ - ปัจจุปัน

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.