ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


VTR การประเมินคุณภาพฯ:ตรวจเยี่ยม Online
ระบบโปรแกรม SET
ห้องเรียน ON-DEMAND
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการ
ระบบสารสนเทศงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ระบบรายงานการปฏิบัติงานของครู
ระบบสารสนเทศพัฒนาบุคลากร
ลงเวลาทำงานออนไลน์
น้ำดื่มขุนไกร
งานเกษตรกรรม
งานคาร์แคร์
คอนเฟรกคาราเมล
งานภาพนูนต่ำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี


บทเรียนออนไลน์

 บทเรียนออนไลน์

 

 

 

สื่อการสอน มารู้จักคอมพิวเตอร์กันเถอะ (อุปกรณ์คอมพิวเตอร์)
ดาวน์โหลดสื่อการสอน https://drive.google.com/file/d/1hfyO6FxSGFClxD-9mXYVd1FnvW8YGUFU/view?usp=sharing
คู่มือการใช้งานสื่อการสอน

https://drive.google.com/file/d/1MLCTuzVdoESLMWz0_ckKdwFINPh-iWi8/view?usp=sharing

วีดีโอการสอน

 

 

สื่อการสอน เกมจับคู่รูปภาพกับรูปภาพ (อุปกรณ์คอมพิวเตอร์)
ดาวน์โหลดสื่อการสอน  https://drive.google.com/file/d/1ISTkB1PswpmxqItil6QgTtK8kUMo8_CI/view?usp=sharing

คู่มือการใช้งานสื่อการสอน  https://drive.google.com/file/d/1Z-Q92dhHcmJ1Q9Vl6f4_s7XBsm-rQYfN/view?usp=sharing

วีดีโอการสอน  

 

 

สื่อการสอน  เกมจับคู่รูปภาพกับคำ (อุปกรณ์คอมพิวเตอร์)
ดาวน์โหลดสื่อการสอน  https://drive.google.com/file/d/1PX9aUZfnuwF7Hoe1fnEsnxcAB2ylN4_v/view?usp=sharing

คู่มือการใช้งานสื่อการสอน  https://drive.google.com/file/d/1g_Gk6VTrZe6AiTF0oZbIjACGRA-WIarp/view?usp=sharing

วีดีโอการสอน

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.