ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ระบบโปรแกรม SET
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี


วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 คณะนักศึกษภาคกศ.บป.วันเสาร์-วันอาทิตย์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชรัฏพระนครศรีอยุธยา

 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 คณะนักศึกษภาคกศ.บป.วันเสาร์-วันอาทิตย์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชรัฏพระนครศรีอยุธยา ขอขอบพระคุณ ทางคณะที่ได้มีจิตเมตตามาเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล

 
ผู้ใหญ่ใจดี

🏦เปิดช่องทางให้ท่านร่วมแบ่งปันและมีส่วนช่วยเหลือการศึกษา ด้วยช่องทางใหม่ผ่านระบบอีเลคทอนิค (e-Donation) เติมบุญง่ายๆเพียง 📲สแกนผ่าน QR CODE 🔺ได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกธนาคาร🔻 แค่คิดจะทำบุญ เพียงใช้ปลายนิ้วก็สำเร็จสมดั่งตั้งใจแล้ article
🪷วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567🪷 🪷🪷โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ขอขอบคุณคณะสมาคมข้าราชการบำเหน็จบำนาญกระทรวงสาธารณสุข สาขาสุพรรณบุรี ที่มาเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมนำขนมแล
💐วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567💐 🎂🎂โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ขอขอบคุณคณะคุณครูสมพร อธิปัตยกุล และครอบครัว ที่นำขนมเค้ก มาแจกให้กับนักเรียนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด
🌷วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567🌷 🎂🎂โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ขอขอบคุณคณะคุณศิริพร สิทธิเกรียงไกร ที่มาเลี้ยงอาหารกลางวันและนำขนมเค้กมาเลี้ยงนักเรียนในวันนี้ เนื่ิองใน
🪷🪷วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567🪷🪷 🏫โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ขอขอบคุณคณะคุณนฤมล ธเนศสุนทร ที่นำอาหารกลางวันมาเลี้ยงนักเรียน พร้อมทั้งนำวัตถุดิบในการประกอบอาหา
🍰วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567🍰 🎂🎂โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ขอขอบคุณคณะคุณจักรพงศ์ ชื่นประเสริฐสุข ที่มาเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ให้กับนัก
🍰วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567🍰 🎂🎂โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ขอขอบคุณคณะคุณจักรพงศ์ ชื่นประเสริฐสุข ที่มาเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ให้กับนัก
❤️วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567❤️ 🎂🎂โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ขอขอบคุณคณะคุณณัฐชยา ชัยจันทรา ที่มาเลี้ยงอาหารกลางวันและนำไอศกรีมพร้อมขนมเค้กมาเลี้ยงนักเรี
💐💐วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567💐💐 💐💐โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ขอขอบคุณคณะคุณมีโชค นัฏสถาพร และครับครัว ที่มาเลี้ยงอาหารกลางวันในวันนี้ ทางโรงเรี
🌻🌷🪻วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567🌻🌷🪻 🏫🙏โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ขอขอบคุณคณะมูลนิธิไท่จงเทิดคุณธรรม ที่มาจัดกิจกรรม แจกขนม และไอศกรีมใ
💋วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567💋 🎂🎂โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ขอขอบคุณคณะคุณจิรวรรณ จันทร์สุวรรณ ที่เลี้ยงอาหารกลางวันและมอบของใช้และขนมให้กับนักเรียนเนื่องในวันคล้ายวั
🌷🌷🌷วันที่ 23 ธันวาคม 2566🌷🌷🌷 🏫🙏โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ขอขอบคุณคณะคุณสมบุญ ใจดี ที่มาเลี้ยงอาหารกลางวันโดยนำก๋วยจั๊บ ขนมเค้ก แล
🌻🌻💕วันที่ 22 ธันวาคม 2566💕🌻🌻 🏫🙏โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ขอขอบคุณคณะคุณเกรียงไกร ศรีอ่อน ที่มาเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้กับนักเรียนเนื
🌺🌻💕วันที่ 5 ธันวาคม 2566🌺🌻💕 🏫🙏โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ขอขอบคุณคณะคุณภรณ์เฉลิม สันทัด ที่มาเลี้ยงอาหารกลางวัน และนำนม ขนมของใช้
🌷🌸💕วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566💕🌸🌷 🏫🙏โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ขอขอบคุณคณะคุณปอ-คุณแจ๊ค ฉัตรเพชร ที่มาเลี้ยงอาหารกลางวันพร้อมขนมและนำข
💕🌸วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566🌸💕 🏫🙏โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ขอขอบคุณคณะอาจารย์สุพจน์ อินทร์สุข ที่มาเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมทั้งได้นำก๊วยจั๊บ และน้ำแข็งใส มาเลี้ยงเนื่องในโอกาสวันคล้า
🌺วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566🌺 🏫🙏โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ขอขอบคุณคณะร้านตัดผมคุณสุริยะ ที่มาเลี้ยงอาหารกลางวัน นำไอศกรีม นำแมส และบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือใ
💐วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566💐 🏫🙏โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ขอขอบคุณ คณะคุณอธิวัฒน์ ชัยอุดมศักดิ์ มีจิตใจเมตตาได้นำก๋วยจั๊บ ขนมโดนัท และน้ำส้ม มาเลี้ยงนักเรียนในวันนี้ด้วยค่ะ ทางโรงเรียนขอให้เดชะค
🎉วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566🎉 🏫🙏โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ขอขอบคุณ คณะคริสตจักรใจผูกพันที่มาจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวัน และนำไอศกรีมมาเลี้ยงนักเรียน ในวันนี้ ทางโ
💕วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566💕 🏫🙏โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ขอขอบคุณ คุณเอส และคณะแขกทำบุญตลอดปี 2566 ที่มีจิตเมตตา นำอาหารราดหน้า ข้าวเหนียวหมูปิ้ง ขนมไข่ น้ำหวาน น้ำแพ็ค ไอติม มาเลี้ยง และร่วมทำ
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ขอขอบคุณ อ.นิวัฒน์ ศรีษะภูมิ และคณะช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ที่มีจิตเมตตา นำไอศกรีม มามอบให้กับเด็กๆในโรงเรียนของเรา ทางโรงเรียนขอให้เดชะคุณพระศรีรัตนตรัย จงค
วันที่ 27 มิถุนายน 2566 คุณคนึงนิจ สุริย์ฉาย ได้นำหน้ากากอนามัยมาบริจาคให้กับโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล
วันที่ 7 มิถุนายน 2566 คุณสายฝน เสาพอง ได้นำข้าวสาร ไข่ และน้ำ มาบริจากให้กับโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล
วันที่ 5 มิถุนายน 2566 คุณณัฐกร เจตน์มงคลรัตน์ ได้บริจาคเงิน เป็นจำนวน 10,000 บาท ให้กับโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล
วันที่ 4 มิถุนายน 2566 คุณรัฐกรณ์ พักตรีธีรา ได้นำขนมมาบริจากให้กับโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล
วันที่ 3 มิถุนายน 2566 คุณณรงค์ ยิ้มละมัย มาเลี้ยงอาหารนักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลเนื่องในวันคล้ายวันเกิด
วันที่ 25 เดือน พฤษภาคม 2566 คุณปอ-แจ๊ค ฉัตรเพชรและคณะมาเลี้ยงอาหารนักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล
วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 สุขสันต์วันเกิด อาจารย์สุดาวัลย์ นพวิสุทธิสกุล article
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 สุขสันต์วันเกิด น้องนะโม article
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 คุณกัญชพร แสนเรืองเดช article
วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ร้านตัดผมสุริยะ article
วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ร้านผัดไทชนะเลิศ article
วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 คุณเบญจวรรณ เตียววิไล article
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 สุขสันต์วันเกิด น้องเซย่า
วันที่ 16 มิถุนายน 2561 สุขสันวันเกิด คุณชัยวัฒน์ เถานุ้ย
วันที่ 15 มิถุนายน 2561 บริษัท มิตรผล จำกัด
วันที่ 12 มิถุนายน 2561 สุขสันต์วันเกิด คุณสมยศ สมสุวรรณ
วันที่ 7 มิถุนายน 2561 คณะหอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรีและ YEC สุพรรณบุรี
วันที่ 4 มิถุนายน 2561 หจก. แม็คโคร สาขาสุพรรณบุรี
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 คุณเจษฎา เพชรมอญ และครอบครัว article
วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 คุณแม่กิมลี้ เหลืองสี article
วันที่ 2 มีนาคม 2561 ปลัดภูวดล ใจรอบคอบ
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 คุณชัยพร ดำคำ สุขสันต์วันเกิด
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ คณะคุณชลนิชา เวชวิฐาน
วันที่18 มีนาคม 2561 คณะครอบครัวคุณประพันธ์ ศรีศยดี และครอบครัวแสงพันธ์ตา
วันที่ 4 มีนาคม 2561 คณะคุณนิอรรัตน์ สุขยวง คุณธรัช และคณะเด็กหญิงชลาลัย สุขวีระกิจ คุณสมบัติ แก้วสุวรรณ สุขสันต์วันเกิด
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 คณะโรบินสัน สาขาสุพรรณบุรี
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 คณะครูแจ๋ม และครอบครัว
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกลุ่มเฉพาะกิจ
วันที่ 5 มีนาคม 2561 คณะโรงน้ำแข็งศรีวัฒนา และเพื่อนๆสำเพ็ง
วันที่ 3 กันยายน 2560 คณะแบ่งฝันปันสุขปี 3
วันที่ 1 กันยายน 2560 ผอ.ราชัณย์ ทินเนตร คุณจักรพงษ์ ผึ่งศิลป์ article
วันที่ 28 สิงหาคม 2560 คุณพัศมณฑ์ สุขเรือนอนันต์ article
วันที่ 27 สิงหาคม 2560 คุณจ๋า และคณะ article
วันที่ 26 สิงหาคม 2560 คุณบุญลือ ผลิศร article
วันที่ 20 สิงหาคม 2560 คุณลัดดาวัลย์ อินสว่าง article
วันที่ 20 สิงหาคม 2560 คุณพ่อชาญศิลป์ - คุณแม่สมปอง ปฏิทัศน์ article
วันที่ 18 ส.ค 2560 คุณธมลวรรณ ปิยะสุจริตพร article
วันที่ 17 สิงหาคม 2560 คุณจิรัฏฐวัฒน์ มาลัยวงค์ article
วันที่ 14 สิงหาคม 2560 คุณแม่อุบล สร้อยแสงทอง และครอบครัว article
วันที่ 12 สิงหาคม 2560 พระคมกริช นาควโล คุณสนุ๊ก และคณะ article
วันที่ 8 สิงหาคม 2560 สุขสันต์วันเกิด คุณอ้อน article
วันที่ 7 สิงหาคม 2560 คุณธชตพร เพชรมอญ และคณะ article
วันที่ 3 สิงหาคม 2560 คณะ คปภ. สมาคมตัวแทนประกันชีวิต ชมรมประกันวินาศภัย article
วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 คณะสโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ article
วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 สำนักทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) article
คณะโรบินสัน สาขาสุพรรณบุรี article
วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 คณะศาลจังหวัดตลิ่งลชัน article
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี article
วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ท่านคารม คูรัตน์ และคณะ
วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 คุณชมพู สุวรรณดี และคณะ เลี้ยงอาหารกลางวันในโอกาสวันเกิด
วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ธารน้ำใจ คุณมะเหมี่ยวและคุณอาร์ม และคณะ
วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 คุณวรณัฐ์ นววิชศิริกรณ์ และคณะ
วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 คุณป้าปรุง ด่านตระกูล และคณะ นำอาหาร มาเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล
วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 28 มิถุนายน 2560 ขอขอบคุณ คณะคุณปุ้ยและเพื่อนๆๆ
วันที่ 27 มิถุนายน 2560 คณะร้ามแอมบิวตี้และเพื่อนๆ นำก๋วยเตี๋ยว ขนม ไอศกรีม ของเล่น มาเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล
วันที่ 26 มิถุนายน 2560 คุณเสกสรร สุพรรณธนพงษ์ เลี้ยงอาหารโอกาสวันเกิด มอบสิ่งของ
วันที่ 19มิถุนายน 2560 คณะคุณวาสนา ป้อมทอง เลี้ยงอาหาร มอบสิ่งของ น้ำดื่ม
วันที่ 17 มิถุนายน 2560 ขอขอบพระคุณ คณะคุณปริญญา กิจจานุกูล คุณอำนาจ หาญสงคราม นำก๋วยจั๊บ ไอศกรีม มาเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล
วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ขอขอบพระคุณ คณะคุณอ้อ คุณช้าง นำก๋วยเตี๋ยวเรือ ขนม นำมาเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล
วันที่ 12 มิถุนายน 2560 ขอขอบพระคุณ คณะคุณวิมลวรรณ รักโซ เลี้ยงอาหารใมนโอกาสวันเกิด
วันที่ 7 มิถุนายน 2560 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ขอขอบพระคุณคณะบริษัท ไซโก้พรีซีชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่ 6 มิถุนายน 2560 คณะเจ๊ท้อ คุณป้าลำควน เจ๊เต้ย เจ๊ดาว นำก๋วยเตี๋ยว มาเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล
วันที่ 5 มิถุนายน 2560 คณะหมู่บ้านฉัตรเกล้า กทม. นำก๋วยเตี๋ยว ขนมหวาน ชานมเย็น มาเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล
วันที่ 1มิถุนายน 2560 คณะสำนักงงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรีและสาขา ได้จัดโครงการชาวดินสุพรรณบุรีปันน้ำใจสู่น้องๆ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล
วันที่29 พฤษภาคม 2560 คุณวาสนา มัจฉา เลี้ยงอาหารในโอกาสวันเกิด
วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 คณะกลุ่มภริยานายเรือ77 และเพื่อน นำอาหาร พัดลม มาเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรี
วันที่16 พฤษภาคม 2560 คุณจูน และคณะ นำอาหารมาเลี้ยงให้กับนักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล article
วันที่ 15 มีนาคม 2560 ร้านเสนอช่างทอง
วันที่ 14 มีนาคม 2560 คุณพ่อทอง อินทร์บุญ และคณะ article
วันที่ 13 มีนาคม 2560 คณะสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี article
วันที่ 9 มีนาคม 2560 คณะเพื่อนๆและชาวตลาดงิ้วราย
วันที่ 1 มีนาคม 2560 บริษัท ไอยยาพริ้งค์
คณะโรบินสัน สาขาสุพรรณบุรี
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 คุณสราวุธ จำปาเงิน
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 วัดเจ้าพระยาธรรมธาราม
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 คุณสุภัสสรา สว่างศรี
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 คุณนัยป์พร สุรัตนCopyright © 2010 All Rights Reserved.