โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ยินดีต้อนรับทุกท่าน

 

 

 

 ประกาศโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการประเมินพัฒนาการแรกเข้า 24-25 ม.ค. 2567 ปีการศึกษา 2567 (ครั้งที่ 1) ► คลิก
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการประเมินพัฒนาการแรกเข้า 28-29 ก.พ. 2567 ปีการศึกษา 2567 (ครั้งที่ 2) ► คลิก
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการประเมินพัฒนาการแรกเข้า 25 มี.ค. 2567 ปีการศึกษา 2567 (ครั้งที่ 3) ► คลิก
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการประเมินพัฒนาการแรกเข้า 23 เม.ย. 2567 ปีการศึกษา 2567 (ครั้งที่ 4) ► คลิก