ReadyPlanet.com
dot dot


สำนักบริหารงานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาเที่ยวสุพรรณกัน


สุขสันต์วันปิดภาคเรียน

การจัดงานสุขสันต์วันปิดภาคของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลศึกษา
เป็นการเปิดโรงเรียนให้ผู้ปกครองได้มาเยี่ยมเยียน ดูกิจกรรมการเรียนการสอน สิ่งสำคัญคือ เป็นเวทีใน
การแสดงผลงานนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญาและเด็กออทิสติก  อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์
และพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับนักเรียนระหว่างครูและผู้ปกครอง ทั้งมีกิจกรรมการส่งต่อ
เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2 และครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้พูดคุย
และวางแผนนักเรียนเมื่อขึ้นไปเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1
 กุ๊กตัวน้อยกุ๊กตัวน้อยarticle

เด็กช่วยกันทำอาหาร เพื่อนำอาหารมาเลี้ยงผู้ปกครอง  คุณครู และแขกที่มาร่วมงานในครั้งนี้  เด็ก ๆ มีความสามารถได้ก็เพราะได้รับการฝึกฝนจากโครงการกุ๊กตัวน้อยของโรงเรียน

คุณพ่อคุณแม่ หนูจบอนุบาลแล้วarticle

 เพื่อเป็นการแสดงความชื่นชมนักเรียน  และให้ผู้ปกครองได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาของบุตรหลาน  โรงเรียนจึงได้จัดทำกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนทีผ่านระดับชั้นอนุบาลศึกษา      ปีที่ ๒

ส่งมอบ ครู ป.1article

นักเรียนอนุบาลศึกษาปีที่ ๒ ที่ได้เลื่อนชั้นไปอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  นักเรียนต้องมีการปรับตัว เนื่องจากสภาพแวดล้อม และกิจกรรมการเรียนการสอนเปลี่ยนแปลงไป  ผู้ปกครองควรจะต้องรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และทำความรู้จักกับครูระดับชั้นป. ๑ และได้รับทราบถึงพัฒนาการของบุตรหลานของตนเองจากครูระดับชั้นอ. ๒  เป็นกิจกรรมการส่งต่อ และร่วมวางแผนในการพัฒนานักเรียนต่อไป

การแสดงของหนูarticle

กิจกรรมการแสดงของนักเรียนเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจของโรงเรียน  ซึ่งสามารถชื่นชมได้ในวันสุขสันต์ปิดภาคเรียนของโรงเรียน การแสดงประกอบด้วยนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลศึกษา  ระดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษา

หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล
ที่อยู่ :  เลขที่ 75 หมู่ 4 ตำบล :  .ทับตีเหล็ก อำเภอ : เมืองสุพรรณบุรี
จังหวัด : สุพรรณบุรี      รหัสไปรษณีย์ : 72000
เบอร์โทร :  ห้องธุรการ 0-3545-4099 วิชาการ 0-3545-4098 เว็บไซต์ : www.suphaburipanyanukul.org