ReadyPlanet.com
dot
dot dot


สำนักบริหารงานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาเที่ยวสุพรรณกัน


กิจกรรมวันลอยกระทง article

กิจกรรมวันลอยกระทงช่วงเช้า และ ช่วงเวลาตอนเย็น  วันที่ ๒๘ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล

       
       
       

 กิจกรรมวันลอยกระทงช่วงเย็น

 

     
     
     

 
ความเคลื่อนไหวของเรา

งานวิจัยในชั้นเรียน เกมการศึกษา / พัฒนาศักยภาพทางการพูด / เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาประเภทดาวน์ซินโดรม โดย จุมพล บุญฉ่ำ article
วันที่ 10-13 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดประชุมทำแผนพัฒนาโรงเรียน ฉบับที่ 6 (2559-2561) โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษา article
รายงานผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล โดยใช้แบบฝึกทักษะ
วันที่ 1 พ.ค. 59 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ได้มีการประเมินนักเรียนแรกเข้า ในปีการศึกษา 2559 article
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดพิธีรดน้ำดำหัวคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการและผู้ใหญ่ในโรงเรียน article
วันที่ 4-8 เมษายน 2559 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดประชุมทำแผนพัฒนาโรงเรียน ฉบับที่ 6 (2559-2561) โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษา article
วันที่ 2 มีนาคม 2559 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญญานุกูล ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญาและออทิสติก article
วันที่ 4 มีนาคม 2559 บัณฑิตน้อย article
วันที่ 3 มีนาคม 2559 พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558 article
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ดูงานโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล article
วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2559 กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ article
วันที่ 9-11 มกราคม 2559 กิจกรรมเข้าค่ายนันทนาการ ค่ายสักทอง อำเภออ่างทอง จังหวัดสุพรรณบุรี article
วันที่ 29-31 มกราคม 2559 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2559 (การศึกษาพิเศษ) article
วันที่ 17 มกราคม 2559 เป็นวันครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียน ทางโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลได้จัดพิธีทำบุญ ถวายอาหารเพลพระและเลี้ยงอาหารโต๊ะจีนแก่นักเรียนและบุคลากร article
วันที่ 9 มกราคม 2559 กิจกรรมวันเด็กโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล article
วันที่ 28-29 ธันวาคม 2558 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดโครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ให้กับบุคลากรภายในโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน article
วันที่ 23 ธันวาคม 2558 กีฬาสีภายในโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ประจำปีการศึกษา 2558 article
วันที่ 15 ธันวาคม 2558 ร่วมแสดงความยินดีกับครูผู้ช่วยคนใหม่ 4 ท่านวันนี้ article
วันที่ 4 ธันวาคม 2558 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ article
วันที่ 3 ธันวาคม 2558 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดโครงการฟังธรรมนำชีวิต article
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาพื้นบ้านในช่วงเช้าและกิจกรรมลอยกระทงในช่วงเย็น article
วันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2558 อบรมหลักสูตรผู้สอนงาน (Job Coach) article
วันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2558 อบรมหลักสูตรผู้สอนงาน (Job Coach) article
วันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2558 อบรมหลักสูตรผู้สอนงาน (Job Coach) article
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ประชุมผู้ปกครองและรายงานตัวนักเรียน article
วันที่ 28-29 ตุลาคม 2558 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและออทิสติก article
แถลงข่าว 26 ตุล าคม 2558 ลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา เพื่อความเป็นธรรมในสังคม article
สอบถามราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมนักเรียนและห้องน้ำ ห้องส้วมโรงอาหารและถนน
คณะแพทย์จาก รพ.ศิริราช มาศึกษาดูงานพร้อมทั้งเยี่ยมชมโรงเรียน และแวะชิมกาแฟสด School Coffee วันที่ 21 สิงหาคม 2558 article
งานเกษตรโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล article
กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ และแนะแนวอาชีพสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและออทิสติก ตามโครงการพัฒนาวิชาชีพเพื่อการมีงานทำสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล article
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล วันที่ 11 สิงหาคม 2558 article
โครงการพัฒนาทักษะการอ่านเขียน การคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้สำหรับเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2558 ณ วาสิฏฐี ซิตี้ โฮเทล จ.สุพรรณบุรี article
วันที่ 26 มิถุนายน 2558 กิจกรรมวันสุนทรภู่ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล article
กิจกรรมวันไหว้ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล article
ประชุมผู้ปกครองและรายงานตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2558 article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ article
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ประกาศโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอนอนมาตรฐาน 26 โรงครัวและถนน ค.ส.ล. article
วันที่ 28 มกราคม 2558 คณะติดตามการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประกอบด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงบประมาณได้มาติดตามผลการดำเนินงานที่โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล article
ทำบุญโรงเรียนครบรอบ 20 ปี โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล วันที่ 17 มกราคม 2558 article
กิจกรรมวันเด็กเเห่งชาติโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลวันที่ 9 มกราคม 2558 article
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 article
งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล วันที่ 29 ธันวาคม 2557 article
วันที่ 5 ธันวาคม 22557 พิธีจุดเทียนชัยถวายพรพร ณ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล article
วันที่ 5 ธันวาคม 2557 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล article
ร้านกาแฟ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล article
กิจกรรมวันลอยกระทง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล article
ตลาดนัดโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ทุกวันศุกร์ article
เยี่ยมบ้านนนักเรียน วันที่ 20 กันยายน 2557 article
นักศึกษาหลักสูตร ปปร. รุ่นที่ 17 สถาบันปกเกล้าร่วมมอบเงินและของใช้จำเป็นให้กับนักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล article
กิจกรรมห้องอาเซี่ยนวันที่ 4-5 เดือนกันยายน 2557 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล article
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล วันที่ 25-29 สิงหาคม 2557 article
โครงการสามพลายสัญจรโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล วันที่ 24 สิงหาคม 2557 article
โครงการฝึกปฏิบัติการอัคคีภัยโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล วันที่ 21 สิงหาคม 2557 article
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล วันที่ 8 สิงหาคม 2557 article
กิจกรรมฟังธรรมนำทางชีวิต โดยอาจารย์ พยอม กัลยาโณ วันที่ 23 กรกฏาคม 2557 article
วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล article
วันที่ 1 มิถุนายน 2557 คุณสมชาย สุจิตต์ และคณะพี่ๆ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จากสำนักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร มอบเงินสนับสนุนการศึกษาเด็กพิการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลจำนวนเงิน 100,000 article
วันที่ 26 มิถุนายน 2557 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล article
วันที่ 26 มิถุนายน 2557 กิจกรรมวันสุนทรภู่ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล article
กิจกรรมวันไหว้ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล วันที่ 12 มิถุนายน 2557 article
วันที่ 3 มิถุนายน 2557 บริษัทP&G มอบของขวัญเพื่อการเรียนรู้ให้กับเด็กด้อยโอกาสที่โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล article
วันรับมอบตัวนักเรียนเก่าและวันรับมอบตัวนักเรียนใหม่ article
วันอังคารที่ 13 พฤษภาคม 2557 บริษัท kfc ได้นำเครื่องเล่นมาติดตั้งที่สนามเด็กเล่นโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล article
วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 คณะผู้บริหารและหัวหน้าหอพักเดินตรวจความเรียบร้อยหอพัก article
12 พฤษภาคม 2557 อบรมการใช้ครุภัณฑ์ของห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ e-classroom article
ประเมินนักเรียนแรกเข้าวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 article
เข้าค่ายนันทนาการ วันที่ 10-12 มีนาคม 2557 ณ ค่ายลูกเสือดรุณวิทย์ article
วันที่ 21 ธันวาคม 2556 คณะศิษย์หลวงพ่อหอมวัดท่าอิฐ จัดกิจกรรม และนำอาหารกลางวันมาเลี้ยงนักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล article
วันที่ 20 ธันวามคม 2556 วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสให้เด็กโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลได้ร่วมกิจกรรม article
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลจัดกิจกรรมกีฬาสี วันที่ 19 ธันวาคม 2556 article
วันที่ 13 ธันวาคม 2556 นายกเหล่ากาชาดมาเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ article
วันที่ 4 ธันวาคม 2556 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล article
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 กิจกรรมลอยกระทงโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล article
อนุบาลร่วมกิจกรรมโครงการกีฬาอนุชน article
โรงเรียนสหวิทย์จัดจัดกิจกรรมโครงการสร้างจิตสำนึกอาสาเพื่อสังคม "ปันน้ำใจให้น้องปัญญานุกูล" article
รับมอบตัวนักเรียนวันที่ 1-2พฤศจิกายน2556 article
วันที่ 18-22 กันยายน 2556 "ขอเชิญร่วมงานสานอาชีพเด็กพิเศษไทย" พร้อมพิธีเปิดศูนย์เด็กพิเศษ (บึงลาดโพธิ์) อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
วันที่ 13 กันยายน 2556 งานสัปดาห์ห้องสมุดโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล article
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันศุกร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ article
วันที่ 28 มิถุนายน 2556 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล อบรมโครงการฝึกปฏิบัติการหนี้อัคคีภัย article
วันที่ 26 มิถุนายน 2556 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด article
วันที่ 26 มิถุนายน โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ article
วันที่ 25 มิถุนายน 2556 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ซ้อมหนีไฟกลางวันครั้งที่ 2 article
วันที่ 20 มิถุนายน 2556 กิจกรรมไหว้ครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล article
วันที่ 12 มิถุนายน 2556 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ซ้อมหนีกลางวันครั้งที่ 1 article
กิจกรรมวันวิสาขบูชา วันที่ 24 พฤศภาคม 2556 article
บรรยากาศวันรับมอบตัวนักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ในวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2556 article
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ร่วมกิจกรรมทำบุญวันมาฆบูชา article
บรรยากาศร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ article
วันที่ ๓๐ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ทัศนศึกษานอกสถานที่งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ article
พิธีทำบุญครบรอบ ๑๘ ปี โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล article
วันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล article
วันที่ ๒๕-๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ออกบูทสินค้าฝึกอาชีพนักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล article
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ อนุบาลไปทัศนศึกษาที่บึงฉวาก article
วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรีและคณะได้มาเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล article
วันจันทร์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ คณะกูรูจี ดร.มายด์ ได้มาเลี้ยงอาหารเด็กและจัดกิจกรรมร่วมกับนักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล article
ครูและนักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร article
กิจกรรมวันพ่อโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล article
30 กันยายน 2555 กิจกรรมผ้าป่าโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล article
วันสัปดาห์ห้องสมุดโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล article
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2555 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล article
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาประจำปีการศึกษา 2555 article
วันซ้อมหนีไฟ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล article
วันไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๕๕ article
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด article
กิจกรรมวันสุนทรภู่ article
ประเมินนักเรียน article
ความภาคภูมิใจ article
ชัยชนะที่ได้รับ article
ขอพรปีใหม่ article
สวัสดีปีใหม่ article
วันพ่อแห่งชาติ ปี 2554 article
งานสัปดาห์ห้องสมุด article
วันลอยกระทง article
วันแม่แห่งชาติ article
SINGAPORE SPORTS SCHOOL
ระลึกถึงสุนทรภู่
ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
F8i
วันลอยกระทง
วันพ่อของโรงเรียนสุพรรณบุรีCopyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล
ที่อยู่ :  เลขที่ 75 หมู่ 4 ตำบล :  .ทับตีเหล็ก อำเภอ : เมืองสุพรรณบุรี
จังหวัด : สุพรรณบุรี      รหัสไปรษณีย์ : 72000
เบอร์โทร :  ห้องธุรการ 0-3545-4099 วิชาการ 0-3545-4098 โทรสาร: 0-3545-4078      มือถือ :  08-1571-0829, 08-1867-8387
อีเมล : suphanpanya@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.suphaburipanyanukul.org