ReadyPlanet.com
dot dot


สำนักบริหารงานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาเที่ยวสุพรรณกัน


บุคลากรในโรงเรียน

    

                                                             

 

 นางสรวีย์  ดอกกุหลาบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล

 

 
 


พนักงานราชการ

 

 
     

 

  ครูอัตราจ้าง

 
     

 

ครูธุรการ

 

 

เจ้าหน้าที่งานอนามัย

 

 

พี่เลี้ยง

 

 
 

 


เจ้าหน้าที่

 

     

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล
ที่อยู่ :  เลขที่ 75 หมู่ 4 ตำบล :  .ทับตีเหล็ก อำเภอ : เมืองสุพรรณบุรี
จังหวัด : สุพรรณบุรี      รหัสไปรษณีย์ : 72000
เบอร์โทร :  ห้องธุรการ 0-3545-4099 วิชาการ 0-3545-4098 เว็บไซต์ : www.suphaburipanyanukul.org