ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ระบบโปรแกรม SET
น้ำดื่มขุนไกร
งานเกษตรกรรม
งานคาร์แคร์
คอนเฟรกคาราเมล
งานภาพนูนต่ำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี


ประกาศรับสมัครนักเรียน

โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563

เพิ่มเติม ชั้นอนุบาล 2 (อายุ 5 ถึง 6 ปี) นักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา

รับสมัครนักเรียน โดยผ่านช่องทางออนไลน์ 

 

 

 
 SCAN QR CORE
เอกสารประกอบการสมัครเรียน drive.google.com/file/d/1N0wzTdg_Yvjh2MYg07l1bUD1wr-fhRhs/view

 
 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.