ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ระบบโปรแกรม SET
น้ำดื่มขุนไกร
งานเกษตรกรรม
งานคาร์แคร์
คอนเฟรกคาราเมล
งานภาพนูนต่ำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี


ประกาศรับสมัครนักเรียน 1/2564

 

โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564

 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญาและออทิสติก

  • เพิ่มเติม 
  • ระดับชั้นอนุบาล 2 (อายุ 5 ถึง 6 ปี)                
  • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    

รับสมัครนักเรียน โดยผ่านช่องทางออนไลน์ 

(คลิกสมัครเรียน) www.suphanburipanyanukul.org/index.php

 

 
 SCAN QR CORE

เอกสารประกอบการสมัครเรียน drive.google.com/file/d/1N0wzTdg_Yvjh2MYg07l1bUD1wr-fhRhs/view

 

สมัครเรียนผ่านระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ 

www.suphanburipanyanukul.org/index.php

  

 
SCAN QR CORE 
รับสมัครนักเรียนผ่านระบบออนไลน์

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.